CO NỐI HƠI THẲNG 1 ĐẦU REN AKS

co nối hơi thẳng 1 đầu ren 1 đầu ống

Ký hiệu tên Hàng Nối hơi thẳng PC

Nhãn hiệu AKS

Xuất xứ china

Quy cách ống từ 4, 6, 8, 10, 12, 16mm 

quy cách ren từ M5, 9.6, 13, 17,21mm

Liên Hệ 0937812788 (Mr Dũng)

đầu nối hơi thẳng 1 đầu ren, co nối hơi thẳng 1 đầu ống 1 đầu ren

Ký hiệu tên Hàng Nối hơi thẳng PC

Nhãn hiệu AKS

Xuất xứ china

Quy cách ống từ 4, 6, 8, 10, 12, 16mm 

quy cách ren từ M5, 9.6, 13, 17,21mm

Liên Hệ 0937812788 (Mr Dũng)

Khớp nối hơi hiệu aks, nối hơi hiệu aks, đầu nối hơi hiệu aks

Ký hiệu tên Hàng Nối hơi thẳng PC

Nhãn hiệu AKS

Xuất xứ china

Quy cách ống từ 4, 6, 8, 10, 12, 16mm 

quy cách ren từ M5, 9.6, 13, 17,21mm

Liên Hệ 0937812788 (Mr Dũng)

Đầu nối hơi nhanh pc, khớp nối hơi pc 

Ký hiệu tên Hàng Nối hơi thẳng PC

Nhãn hiệu AKS

Xuất xứ china

Quy cách ống từ 4, 6, 8, 10, 12, 16mm 

quy cách ren từ M5, 9.6, 13, 17,21mm

Liên Hệ 0937812788 (Mr Dũng)

Đầu nối hơi thẳng PCF, Đầu nối hơi nhanh PCF

Ký hiệu tên Hàng Nối hơi thẳng PCF

Nhãn hiệu AKS

Xuất xứ china

Quy cách ống từ 4, 6, 8, 10, 12, 16mm 

quy cách ren từ M5, 9.6, 13, 17,21mm

Liên Hệ 0937812788 (Mr Dũng)

Co nối hơi thẳng pc, đầu nối hơi pc

Ký hiệu tên Hàng Nối hơi thẳng PC

Nhãn hiệu AKS

Xuất xứ china

Quy cách ống từ 4, 6, 8, 10, 12, 16mm 

quy cách ren từ M5, 9.6, 13, 17,21mm

Liên Hệ 0937812788 (Mr Dũng)