MÀNG NHỰA PVC TRẮNG TRONG - MÀNG NHỰA PVC TRẮNG DẺO

màng nhựa pvc trong 0.80mm, màng nhựa pvc 0.80mm

Tên Hàng : Màng nhựa pvc trắng trong

Quy cách hàng

Màng không gia áp

Độ dày từ : 0.05 – 0.20mm

Màng Gia áp

Độ dày từ : 0.15 – 5mm

Màu sắc : Trắng trong

Xuất Xứ :  Việt nam-Malaysia-China

Liên hệ : 0937812788 ( Mr Dũng)

 

màng nhựa pvc trong 0.90mm, màng nhựa pvc 0.90mm

Tên Hàng : Màng nhựa pvc trắng trong

Quy cách hàng

Màng không gia áp

Độ dày từ : 0.05 – 0.20mm

Màng Gia áp

Độ dày từ : 0.15 – 5mm

Màu sắc : Trắng trong

Xuất Xứ :  Việt nam-Malaysia-China

Liên hệ : 0937812788 ( Mr Dũng)

màng nhựa pvc trong 1mm, màng nhựa pvc 1mm

Tên Hàng : Màng nhựa pvc trắng trong

Quy cách hàng

Màng không gia áp

Độ dày từ : 0.05 – 0.20mm

Màng Gia áp

Độ dày từ : 0.15 – 5mm

Màu sắc : Trắng trong

Xuất Xứ :  Việt nam-Malaysia-China

Liên hệ : 0937812788 ( Mr Dũng)

 

màng nhựa pvc trong 2mm, màng nhựa pvc 2mm

Tên Hàng : Màng nhựa pvc trắng trong

Quy cách hàng

Màng không gia áp

Độ dày từ : 0.05 – 0.20mm

Màng Gia áp

Độ dày từ : 0.15 – 5mm

Màu sắc : Trắng trong

Xuất Xứ :  Việt nam-Malaysia-China

Liên hệ : 0937812788 ( Mr Dũng)

màng nhựa pvc trong 3mm, màng nhựa pvc 3mm

Tên Hàng : Màng nhựa pvc trắng trong

Quy cách hàng

Màng không gia áp

Độ dày từ : 0.05 – 0.20mm

Màng Gia áp

Độ dày từ : 0.15 – 5mm

Màu sắc : Trắng trong

Xuất Xứ :  Việt nam-Malaysia-China

Liên hệ : 0937812788 ( Mr Dũng)

màng nhựa pvc trong 4mm, màng nhựa pvc 4mm

Tên Hàng : Màng nhựa pvc trắng trong

Quy cách hàng

Màng không gia áp

Độ dày từ : 0.05 – 0.20mm

Màng Gia áp

Độ dày từ : 0.15 – 5mm

Màu sắc : Trắng trong

Xuất Xứ :  Việt nam-Malaysia-China

Liên hệ : 0937812788 ( Mr Dũng)

màng nhựa pvc trong 5mm, màng nhựa pvc 5mm

Tên Hàng : Màng nhựa pvc trắng trong

Quy cách hàng

Màng không gia áp

Độ dày từ : 0.05 – 0.20mm

Màng Gia áp

Độ dày từ : 0.15 – 5mm

Màu sắc : Trắng trong

 

Xuất Xứ :  Việt nam-Malaysia-China

 

Liên hệ : 0937812788 ( Mr Dũng)

màng nhựa pvc trong 0.40mm, màng nhựa pvc 0.40mm

Tên Hàng : Màng nhựa pvc trắng trong

Quy cách hàng

Màng không gia áp

Độ dày từ : 0.05 – 0.20mm

Màng Gia áp

Độ dày từ : 0.15 – 5mm

Màu sắc : Trắng trong

Xuất Xứ :  Việt nam-Malaysia-China

Liên hệ : 0937812788 ( Mr Dũng)

màng nhựa pvc trong dẻo, màn pvc dẻo trong

Tên Hàng : Màng nhựa pvc trắng trong

Quy cách hàng

Màng không gia áp

Độ dày từ : 0.05 – 0.20mm

Màng Gia áp

Độ dày từ : 0.15 – 5mm

Màu sắc : Trắng trong

Xuất Xứ :  Việt nam-Malaysia-China

Liên hệ : 0937812788 ( Mr Dũng)

 

 

Tên Hàng : Màng nhựa pvc trắng trong

Màng không gia áp

Màng Gia áp

Màu sắc : Trắng trong

Liên hệ : 0937812788 ( Mr Dũng)

 

 

 

Tên Hàng : Màng nhựa pvc trắng trong

Màng không gia áp

Màng Gia áp

Màu sắc : Trắng trong

Liên hệ : 0937812788 ( Mr Dũng)