ỐNG HƠI TRẮNG PUMQ

ống hơi trắng PumQ 12mm

Tên hàng : Ồng hơi trắng PumQ

Qui cách có hàng

Ống hơi PU phi 2.5x 4  (200m/cuộn)

Ống hơi PU phi 4 x 6    (200m/cuộn)

Ống hơi PU phi 5 x 8    (100m/cuộn)

Ống hơi PU phi 6.5 x 10 (100m/cuộn)

Ống hơi PU phi 8 x 12  (100m/cuộn)

Màu sắc : Trắng

Nhãn hiệu : PumQ

Xuất xứ : Taiwan 

Liên hệ: 0919042088 (Mr Dũng)

ống hơi trắng PumQ 10mm

Tên hàng : Ồng hơi trắng PumQ

Qui cách có hàng

Ống hơi PU phi 2.5x 4  (200m/cuộn)

Ống hơi PU phi 4 x 6    (200m/cuộn)

Ống hơi PU phi 5 x 8    (100m/cuộn)

Ống hơi PU phi 6.5 x 10 (100m/cuộn)

Ống hơi PU phi 8 x 12  (100m/cuộn)

Màu sắc : Trắng

Nhãn hiệu : PumQ

Xuất xứ : Taiwan 

Liên hệ: 0919042088 (Mr Dũng)

ống hơi trắng PumQ 8mm

Tên hàng : Ồng hơi trắng PumQ

Qui cách có hàng

Ống hơi PU phi 2.5x 4  (200m/cuộn)

Ống hơi PU phi 4 x 6    (200m/cuộn)

Ống hơi PU phi 5 x 8    (100m/cuộn)

Ống hơi PU phi 6.5 x 10 (100m/cuộn)

Ống hơi PU phi 8 x 12  (100m/cuộn)

Màu sắc : Trắng

Nhãn hiệu : PumQ

Xuất xứ : Taiwan 

Liên hệ: 0919042088 (Mr Dũng)

ống hơi trắng PumQ 6mm

Tên hàng : Ồng hơi trắng PumQ

Qui cách có hàng

Ống hơi PU phi 2.5x 4  (200m/cuộn)

Ống hơi PU phi 4 x 6    (200m/cuộn)

Ống hơi PU phi 5 x 8    (100m/cuộn)

Ống hơi PU phi 6.5 x 10 (100m/cuộn)

Ống hơi PU phi 8 x 12  (100m/cuộn)

Màu sắc : Trắng

Nhãn hiệu : PumQ

Xuất xứ : Taiwan 

Liên hệ: 0919042088 (Mr Dũng)

ống hơi cam hiệu kaily phi 8mm

Tên hàng : Ồng hơi trắng PumQ

Qui cách có hàng

Ống hơi PU phi 2.5x 4  (200m/cuộn)

Ống hơi PU phi 4 x 6    (200m/cuộn)

Ống hơi PU phi 5 x 8    (100m/cuộn)

Ống hơi PU phi 6.5 x 10 (100m/cuộn)

Ống hơi PU phi 8 x 12  (100m/cuộn)

Màu sắc : Trắng

Nhãn hiệu : PumQ

Xuất xứ : Taiwan 

Liên hệ: 0919042088 (Mr Dũng)

Ống hơi PU trắng, Ong hoi PU

Quy cách ống hơi PumQ

2.5*4 (200mét/cuộn)

4*6    (200mét/cuộn)

5*8    (100mét/cuộn)

6.5*10(100mét/cuộn)

8*12   (100mét/cuộn)

Màu sắc : trắng

Chất liệu : Nhựa PU

Nhãn hiệu : KAILY - PUMQ (TAIWAN)

Liên Hệ : 0937812788 (Mr Dũng)