ỐNG HƠI VÀNG PUMA

Ống hơi Puma xanh phi 6, Ống hơi Puma phi 6mm

Quy cách ống hơi puma màu xanh từ :

Phi 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16mm

Nhãn hiệu : PUMA-TAIWAN

Áp lực 10-15kg

Liên Hệ : 0937812788 Mr Dũng

Ống hơi Puma xanh phi 8mm, Ống hơi Puma phi 8mm

Quy cách ống hơi puma màu xanh từ :

Phi 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16mm

Nhãn hiệu : PUMA-TAIWAN

Áp lực 10-15kg

Liên Hệ : 0937812788 Mr Dũng

Ống hơi Puma cam phi 10mm, Ống hơi Puma xanh phi 10mm

Quy cách ống hơi puma màu cam từ :

Phi 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16mm

Nhãn hiệu : PUMA-TAIWAN

Áp lực 10-15kg

Liên Hệ : 0937812788 Mr Dũng

Ống hơi Puma xanh phi 12mm, Ống hơi Puma phi 12mm

Quy cách ống hơi puma màu xanh từ :

Phi 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16mm

Nhãn hiệu : PUMA-TAIWAN

Áp lực : 10-15kg

Liên Hệ : 0937812788 Mr Dũng