XY LANH ĐẾ VUÔNG TGC STNC

Xylanh vuông tgc40x100 stnc, xilanh vuông tgc40x100 stnc

Tên hàng: xi lanh vuông TGC

Xuất xứ: China

Quy cách: từ phi 32, 40, 50, 63,80,100…200mm

Chiều dài: từ 50, 100,150…1000mm

Liên Hệ:  0937812788 (Mr Dũng)

Xylanh vuông tgc50x100 stnc, xilanh vuông tgc50x100 stnc

Tên hàng: xi lanh vuông TGC

Xuất xứ: China

Quy cách: từ phi 32, 40, 50, 63,80,100…200mm

Chiều dài: từ 50, 100,150…1000mm

Liên Hệ:  0937812788 (Mr Dũng)

Xylanh vuông tgc50x50 stnc, xylanh vuông tgc50x50 stnc

Tên hàngxi lanh vuông TGC

Xuất xứ: China

Quy cách: từ phi 32, 40, 50, 63,80,100…200mm

Chiều dài: từ 50, 100,150…1000mm

Liên Hệ:  0937812788 (Mr Dũng)

xy lanh vuông tgc50x50 stnc

xy lanh vuông tgc32x50 stnc

xy lanh vuông tgc80x125 stnc

xy lanh vuông tdc50x125 stnc