VÒNG BI - BẠC ĐẠN ĐỨC

Vòng Bi SKF 6015 2Z/C3

Vòng Bi SKF 6015 2Z

Chủng loại: Vòng bi cầu

Đường kính trong: 75 mm

Đường kính ngoài: 115 mm

Độ dày: 20 mm

Trọng lượng: 0.67 kg

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

Vòng bi SKF 6326M/C3

Đường kính trong : 130 mm

Đường kính ngoài : 280 mm

Độ dày : 58 mm

Khối lượng : 15.1 kg

Chủng loại : Vòng bi cầu

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

vòng bi SKF 24030 CC/W33


Đường kính trong : 150 mm

Đường kính ngoài : 225 mm

Độ dày : 75 mm

Trọng lượng: 10.5 kg

 

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

 

Vòng bi SKF NJ 311 ECP/C3

Đường kính trong: 55 mm

Đường kính ngoài: 120 mm

Độ dày: 29 mm

Khối lượng: 1.6 kg

Chủng loại: Vòng bi đũa

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

vòng bi SKF 6319/C3VL2041

ường kính trong: 95 mm

Đường kính ngoài: 200 mm

Độ dày: 45 mm

Khối lượng: 5.65 kg

Chủng loại: Vòng bi cầu

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

vòng bi SKF 22330 CCJA/W33VA405

Đường kính trong : 150mm

Đường kính ngoài : 320 mm

Độ dày : 108 mm

Trọng lượng: 43.5 kg

Chủng loại : Vòng bi tang trống

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

vòng bi SKF 6317/C3VL0241

Đường kính trong: 85 mm

Đường kính ngoài: 180 mm

Độ dày: 41 mm

Khối lượng: 4.1 kg

Chủng loại: Vòng bi cầu

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

VÒNG BI 6005 SKF CHÍNH HÃNG

Qui Cách:

Đường kính trong : 25 mm

Đường kính ngoài : 47 mm

Độ dày : 12 mm

Chủng loại : Vòng bi cầu

Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7

Liên hệ :  0919042088 (Mr Dũng)

VÒNG BI 6004 SKF CHÍNH HÃNG

Qui Cách:

Đường kính trong : 20 mm

Đường kính ngoài : 42 mm

Độ dày : 12 mm

Chủng loại : Vòng bi cầu

Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7

Liên hệ :  0919042088 (Mr Dũng)

VÒNG BI 6003 SKF CHÍNH HÃNG

Qui Cách:

Đường kính trong : 17 mm

Đường kính ngoài : 35 mm

Độ dày : 10 mm

Khối lượng : 0.039 kg

Chủng loại : Vòng bi cầu

Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7

Liên hệ :  0919042088 (Mr Dũng)

+ Đường kính trong (d): 15 mm
+ Đường kính ngoài (D): 32 mm
+ Độ dày (B): 9 mm
+ Thương hiệu: SKF
+ Tình trạng: Mới 100%
+ Trạng thái: Còn hàng
+ Giao hàng: Toàn Quốc\

 

Liên hệ :  0919042088 (Mr Dũng)

BẠC ĐẠN SKF 6001

+ Đường kính trong (d): 12 mm
+ Đường kính ngoài (D): 28 mm
+ Độ dày (B): 8 mm
+ Thương hiệu: SKF
+ Tình trạng: Mới 100%
+ Trạng thái: Còn hàng
+ Giao hàng: Toàn Quốc\

Liên hệ :  0919042088 (Mr Dũng)

Bạc Đạn SKF 6000 CHÍNH HÃNG

+ Đường kính trong (d): 10 mm
+ Đường kính ngoài (D): 26 mm
+ Độ dày (B): 8 mm
+ Thương hiệu: SKF
+ Tình trạng: Mới 100%
+ Trạng thái: Còn hàng
+ Giao hàng: Toàn Quốc

Liên hệ :  0919042088 (Mr Dũng)

VÒNG BI 7303 BECBP SKF CHÍNH HÃNG

+ Đường kính trong (d): 17 mm
+ Đường kính ngoài (D): 47 mm
+ Độ dày (B): 14 mm

Liên Hệ: 0919 042 088 (Mr Dũng)

VÒNG BI SKF 7204 CD/P4A

Đường kính trong: 20 mm

Đường kính ngoài : 47 mm

Độ dầy: 14 mm

Trọng lượng: 0.1 Kg

Liên Hệ: 0919 042 088 (Mr Dũng)

VÒNG BI SKF 7307 BEP CHÍNH HÃNG

+ Đường kính trong (d): 35 mm
+ Đường kính ngoài (D): 80 mm
+ Độ dày (B): 21 mm
+ Thương hiệu: SKF

Liên Hệ: 0919 042 088 Mr Dũng

Vòng bi skf 51315, bạc đạn skf 51315

+ Đường kính trong vòng bi (d): 75mm
+ Đường kính ngoài vòng bi (D): 135mm
+ Độ dày vòng bi (B): 44mm

Xuất xứ : Sweden

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

Vòng bi skf 51317, bạc đạn skf 51317

+ Đường kính trong vòng bi (d): 85mm
+ Đường kính ngoài vòng bi (D): 150mm
+ Độ dày vòng bi (B): 49mm

Xuất xứ : Sweden

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

Vòng bi skf 51316, bạc đạn skf 51316

+ Đường kính trong vòng bi (d): 80mm
+ Đường kính ngoài vòng bi (D): 140mm
+ Độ dày vòng bi (B): 44mm

Xuất xứ : Sweden

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

Vòng bi skf 51318, bạc đạn skf 51318

+ Đường kính trong vòng bi (d): 90mm
+ Đường kính ngoài vòng bi (D): 155mm
+ Độ dày vòng bi (B): 50mm

Xuất xứ : Sweden

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

Vòng bi skf 32005x, Bạc đạn skf 32005x

+ Đường kính trong vòng bi (d): 25mm
+ Đường kính ngoài vòng bi (D): 47mm
+ Độ dày vòng bi (B): 15mm

Xuất xứ : Germany

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

Vòng bi skf 61901-2RS1, Bạc đạn skf 61901-2RS1

+ Đường kính trong vòng bi (d): 25mm
+ Đường kính ngoài vòng bi (D): 47mm
+ Độ dày vòng bi (B): 15mm

Xuất xứ : Germany

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

Vòng bi skf 61901-2RS1, Bạc đạn skf 61901-2RS1

+ Đường kính trong vòng bi (d): 12mm
+ Đường kính ngoài vòng bi (D): 24mm
+ Độ dày vòng bi (B): 6mm

Xuất xứ : italia

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

Vòng bi skf 6207-2RS1/C3, Bạc đạn skf 6207-2RS1/C3

+ Đường kính trong vòng bi (d): 35mm
+ Đường kính ngoài vòng bi (D): 72mm
+ Độ dày vòng bi (B): 17mm

Xuất xứ : italia

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

Vòng bi skf 6305 2z/C3, Bạc đạn skf 6305 2z/C3

+ Đường kính trong vòng bi (d): 25mm
+ Đường kính ngoài vòng bi (D): 62mm
+ Độ dày vòng bi (B): 17mm

Xuất xứ : France

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

Vòng bi skf 6312 2RS1/C3, Bạc đạn skf 6312 2RS1/C3

+ Đường kính trong vòng bi (d): 60mm
+ Đường kính ngoài vòng bi (D): 130mm
+ Độ dày vòng bi (B): 31mm

Xuất xứ : Italia

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

Vòng bi skf 6309 2z/c3, Bạc đạn skf 6309 2z/c3

+ Đường kính trong vòng bi (d): 45mm
+ Đường kính ngoài vòng bi (D): 100mm
+ Độ dày vòng bi (B): 25mm

Xuất xứ : Italia

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

Vòng bi skf 32021 X, Bạc đạn skf 32021 X

+ Đường kính trong vòng bi (d): 105mm
+ Đường kính ngoài vòng bi (D): 160mm
+ Độ dày vòng bi (B): 35mm

Xuất xứ : Germany

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

Vòng bi skf 32217 J2/Q, Bạc đạn skf 32217 J2/Q

+ Đường kính trong vòng bi (d): 85mm
+ Đường kính ngoài vòng bi (D): 150mm
+ Độ dày vòng bi (B): 36mm

Xuất xứ : Germany

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

Vòng bi skf 33211/Q, Bạc đạn skf 33211/Q

+ Đường kính trong vòng bi (d): 55mm
+ Đường kính ngoài vòng bi (D): 100mm
+ Độ dày vòng bi (B): 35mm

Xuất xứ : ustralia

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

Vòng bi skf 30210 J2/Q, Bạc đạn skf 30210 J2/Q

+ Đường kính trong vòng bi (d): 50mm
+ Đường kính ngoài vòng bi (D): 90mm
+ Độ dày vòng bi (B): 20mm

Xuất xứ : ustralia, romania

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

Vòng bi skf 7312 becbp, Bạc đạn skf 7312 becbp

+ Đường kính trong vòng bi (d): 60mm
+ Đường kính ngoài vòng bi (D): 130mm
+ Độ dày vòng bi (B): 31mm

Xuất xứ : ustralia, romania

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)