PHÍP BỐ DẠNG PHI TRÒN

phíp bố tròn phi 25mm, 35mm, 45mm, 55mm, 65mm, 75mm, 85mm, 95mm

LOẠI HÀNG:Phíp bố (gỗ)

Qui cách: Phi tròn từ 10mm-300mm

Chiều dài: 1000mm,2000mm

Sử dựng cho công nghiệp và thực phẩm

Bán cắt theo qui cách dài,ngang theo yêu cầu

Xuất xứ :Taiwan-China

Liên Hệ: 0919042088 ( Mr Dũng)

phíp bố tròn phi 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm...100mm

LOẠI HÀNG:Phíp bố (gỗ)

Qui cách: Phi tròn từ 10mm-300mm

Chiều dài: 1000mm,2000mm

Sử dựng cho công nghiệp và thực phẩm

Bán cắt theo qui cách dài,ngang theo yêu cầu

Xuất xứ :Taiwan-China

Liên Hệ: 0919042088 ( Mr Dũng)

Cây phíp bakelite, phíp cây bakelite

LOẠI HÀNG:Phíp bố (gỗ)

Qui cách: Phi tròn từ 10mm-300mm

Chiều dài: 1000mm,2000mm

Sử dựng cho công nghiệp và thực phẩm

Bán cắt theo qui cách dài,ngang theo yêu cầu

Xuất xứ :Taiwan-China

Liên Hệ: 0919042088 ( Mr Dũng)

Phíp bố dạng phi tròn, phíp bố tròn đặc

LOẠI HÀNG:Phíp bố (gỗ)

Qui cách: Phi tròn từ 10mm-300mm

Chiều dài: 1000mm,2000mm

Sử dựng cho công nghiệp và thực phẩm

Bán cắt theo qui cách dài,ngang theo yêu cầu

Xuất xứ :Taiwan-China

Liên Hệ: 0919042088 ( Mr Dũng)

Phíp bố cây, phíp vải tròn, phíp bố tròn cách điện

LOẠI HÀNG:Phíp bố (gỗ)

Qui cách: Phi tròn từ 10mm-300mm

Chiều dài: 1000mm,2000mm

Sử dựng cho công nghiệp và thực phẩm

Bán cắt theo qui cách dài,ngang theo yêu cầu

Xuất xứ :Taiwan-China

Liên Hệ: 0919042088 ( Mr Dũng)

phíp bố, phíp bố tròn đặc

LOẠI HÀNG : Phíp bố (gỗ)

Qui cách : Phi tròn từ 15 - 300mm

Chiều dài : 1000mm,2000mm

Sử dựng cho công nghiệp và thực phẩm

Bán cắt theo qui cách dài,ngang theo yêu cầu

Xuất xứ :Taiwan-China

Liên Hệ: 0919042088 ( Mr Dũng)