BĂNG TẢI CHUYỀN XANH

Dây curoa băng tải xanh bảng 80-100

Cách theo yêu cầu

Liên hệ :  0919042088 (Mr Dũng)

Băng tải xanh 5mm

* Bản rộng từ 200-800mm xẻ khổ theo yêu cầu

* Chiều dài từ 1m - 200m

* Độ dày 1mm - 5mm

* Màu xanh-trắng-đen

* Lớp bố từ  1 - 3 lớp bố

* Tải trọng 50 - 500kg

Liên hệ  Mr Dũng   0919042088 - 0978648174 (số zalo)

 

Băng tải xanh 3mm

* Bản rộng từ 200-800mm xẻ khổ theo yêu cầu

* Chiều dài từ 1m - 200m

* Độ dày 1mm - 5mm

* Màu xanh-trắng-đen

* Lớp bố từ  1 - 3 lớp bố

* Tải trọng 50 - 500kg

Liên hệ  Mr Dũng   0919042088 - 0978648174 (số zalo)

  Băng tải xanh 1mm
 

* Bản rộng từ 200-800mm xẻ khổ theo yêu cầu

* Chiều dài từ 1m - 200m

* Độ dày 1mm - 5mm

* Màu xanh-trắng-đen

* Lớp bố từ  1 - 3 lớp bố

* Tải trọng 50 - 500kg

Liên hệ  Mr Dũng   0919042088 - 0978648174 (số zalo)

 

Băng tải xanh 4mm

* Bản rộng từ 200-800mm xẻ khổ theo yêu cầu

* Chiều dài từ 1m - 200m

* Độ dày 1mm - 5mm

* Màu xanh-trắng-đen

* Lớp bố từ  1 - 3 lớp bố

* Tải trọng 50 - 500kg

Liên hệ  Mr Dũng   0919042088 - 0978648174 (số zalo)

Băng tải xanh 

* Bản rộng từ 200-800mm xẻ khổ theo yêu cầu

* Chiều dài từ 1m - 200m

* Độ dày 1mm - 5mm

* Màu xanh-trắng-đen

* Lớp bố từ  1 - 3 lớp bố

* Tải trọng 50 - 500kg

Liên hệ  Mr Dũng   0919042088 - 0978648174 (số zalo)

Băng tải xanh 2mm

* Bản rộng từ 200-800mm xẻ khổ theo yêu cầu

* Chiều dài từ 1m - 200m

* Độ dày 1mm - 5mm

* Màu xanh-trắng-đen

* Lớp bố từ  1 - 3 lớp bố

* Tải trọng 50 - 500kg

Liên hệ  Mr Dũng   0919042088 - 0978648174 (số zalo)

Băng tải chuyền xanh 5mm

* Bản rộng từ 200-800mm xẻ khổ theo yêu cầu

* Chiều dài từ 1m - 200m

* Độ dày 1mm - 5mm

* Màu xanh-trắng-đen

* Lớp bố từ  1 - 3 lớp bố

* Tải trọng 50 - 500kg

Liên hệ  Mr Dũng   0919042088 - 0978648174 (số zalo)

Dây băng tải xanh 

* Bản rộng từ 200-800mm xẻ khổ theo yêu cầu

* Chiều dài từ 1m - 200m

* Độ dày 1mm - 5mm

* Màu xanh-trắng-đen

* Lớp bố từ  1 - 3 lớp bố

* Tải trọng 50 - 500kg

Liên hệ  Mr Dũng   0919042088 - 0978648174 (số zalo)