VAN CỬA ĐỒNG, VAN VẶN ĐỒNG

van cửa đồng mbv 21mm, Van vặn đồng mbv 21mm

Tên hàng : Van vặn đồng

Quy cách hàng 

1/2=21mm, 3/4=27mm1in=34mm,

1-1/2=49mm2in=60mm2-1/2=76mm

3in=90mm, 4in=114mm.

Chủng loại : Van vặn (ren)

Chất liệu : Đồng

Nhãn hiệu : Miha   

Xuất xứ : Việt Nam

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

van cửa đồng mbv 27mm, Van vặn đồng mbv 27mm

Tên hàng : Van vặn đồng

Quy cách hàng 

1/2=21mm, 3/4=27mm1in=34mm,

1-1/2=49mm2in=60mm2-1/2=76mm

3in=90mm, 4in=114mm.

Chủng loại : Van vặn (ren)

Chất liệu : Đồng

Nhãn hiệu : Miha   

Xuất xứ : Việt Nam

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

van cửa đồng mbv 34mm, Van vặn đồng mbv 34mm

Tên hàng : Van vặn đồng

Quy cách hàng 

1/2=21mm, 3/4=27mm1in=34mm,

1-1/2=49mm2in=60mm2-1/2=76mm

3in=90mm, 4in=114mm.

Chủng loại : Van vặn (ren)

Chất liệu : Đồng

Nhãn hiệu : Miha   

Xuất xứ : Việt Nam

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

van cửa đồng mbv 42mm, Van vặn đồng mbv 42mm

Tên hàng : Van vặn đồng

Quy cách hàng 

1/2=21mm, 3/4=27mm1in=34mm,

1-1/2=49mm2in=60mm2-1/2=76mm

3in=90mm, 4in=114mm.

Chủng loại : Van vặn (ren)

Chất liệu : Đồng

Nhãn hiệu : Miha   

Xuất xứ : Việt Nam

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

van cửa đồng mbv 49mm, Van vặn đồng mbv 49mm

Tên hàng : Van vặn đồng

Quy cách hàng 

1/2=21mm, 3/4=27mm1in=34mm,

1-1/2=49mm2in=60mm2-1/2=76mm

3in=90mm, 4in=114mm.

Chủng loại : Van vặn (ren)

Chất liệu : Đồng

Nhãn hiệu : Miha   

Xuất xứ : Việt Nam

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

van cửa đồng mbv 60mm, Van vặn đồng mbv 60mm

Tên hàng : Van vặn đồng

Quy cách hàng 

1/2=21mm, 3/4=27mm1in=34mm,

1-1/2=49mm2in=60mm2-1/2=76mm

3in=90mm, 4in=114mm.

Chủng loại : Van vặn (ren)

Chất liệu : Đồng

Nhãn hiệu : Miha   

Xuất xứ : Việt Nam

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

van cửa đồng mbv 76mm, Van vặn đồng mbv 76mm

Tên hàng : Van vặn đồng

Quy cách hàng 

1/2=21mm, 3/4=27mm1in=34mm,

1-1/2=49mm2in=60mm2-1/2=76mm

3in=90mm, 4in=114mm.

Chủng loại : Van vặn (ren)

Chất liệu : Đồng

Nhãn hiệu : Miha   

Xuất xứ : Việt Nam

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

van cửa đồng mbv 90mm, Van vặn đồng mbv 90mm

Tên hàng : Van vặn đồng

Quy cách hàng 

1/2=21mm, 3/4=27mm, 1in=34mm,

1-1/2=49mm, 2in=60mm, 2-1/2=76mm

3in=90mm, 4in=114mm.

Chủng loại : Van vặn (ren)

Chất liệu : Đồng

Nhãn hiệu : Miha   

Xuất xứ : Việt Nam

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

van cổng đồng mbv 114mm, van đồng mbv 114mm

Tên hàng : Van vặn đồng

Quy cách hàng 

1/2=21mm, 3/4=27mm, 1in=34mm,

1-1/2=49mm, 2in=60mm, 2-1/2=76mm

3in=90mm, 4in=114mm.

Chủng loại : Van vặn (ren)

Chất liệu : Đồng

Nhãn hiệu : Miha   

Xuất xứ : Việt Nam

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

VAN VẶN ĐỒNG