PHÍP BỐ

PHÍP BỐ TẤM MÀU NÂU , TẤM PHÍP NÂU DÀY 10MM - 12MM - 15MM - 20MM - CTY LÊ GIA PHÁT

Tên hàng: Phíp bố - Phíp cam dạng tấm 

Độ dày có hàng: Từ 3mm..đến 55mm

Khổ tấm: 1000mm x 2000mm

Cách bán hàng: Bán theo tấm & Bán theo

qui cách khách hàng cần mua 

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

TẤM PHÍP NÂU-TAM PHIP NAU

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng))

Nhà nhập khẩu phíp bố-công ty bán phíp bố-công ty bán phíp nâu

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng))

Nhựa bakelite-tấm bakelite-nhựa kỹ thuật công ty LÊ GIA PHÁT

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

Nhựa kỹ thuật-nhựa bakelite-nhựa bakelite dày 25mm..30mm..40mm

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

tấm phíp bố-phíp bố dạng tấm-phíp bố vải

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng))

Phíp cách điện nâu-Phíp bố cách điện

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng))

PHÍP BỐ TẤM - TẤM PHÍP BỐ NÂU 8MM - 10MM - 12MM - 15MM 

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng))

PHÍP BỐ TẤM , CÂY TRÒN ĐẶC

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

PHÍP BỐ TẤM MÀU NÂU DÀY 20MM - 25MM - 30MM - 40MM

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

TẤM PHÍP BỐ , PHÍP SỪNG - PHÍP BỐ DÀY 10MM - 12MM - 20MM

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng))

PHÍP BỐ TẤM CHỊU NHIỆT - VẬT TƯ PHÍP CÁCH ĐIỆN - LÊ GIA PHÁT

Tên hàng: Phíp bố dạng tấm 

Độ dày có hàng: Từ 3mm..đến 55mm

Khổ tấm: 1000mm x 2000mm

Cách bán hàng: Bán theo tấm & Bán theo

qui cách khách hàng cần mua 

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

phíp bố tròn phi 25mm, 35mm, 45mm, 55mm, 65mm, 75mm, 85mm, 95mm

LOẠI HÀNG:Phíp bố (gỗ)

Qui cách: Phi tròn từ 10mm-300mm

Chiều dài: 1000mm,2000mm

Sử dựng cho công nghiệp và thực phẩm

Bán cắt theo qui cách dài,ngang theo yêu cầu

Xuất xứ :Taiwan-China

Liên Hệ: 0919042088 ( Mr Dũng)

phíp bố tròn phi 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm...100mm

LOẠI HÀNG:Phíp bố (gỗ)

Qui cách: Phi tròn từ 10mm-300mm

Chiều dài: 1000mm,2000mm

Sử dựng cho công nghiệp và thực phẩm

Bán cắt theo qui cách dài,ngang theo yêu cầu

Xuất xứ :Taiwan-China

Liên Hệ: 0919042088 ( Mr Dũng)

Cây phíp bakelite, phíp cây bakelite

LOẠI HÀNG:Phíp bố (gỗ)

Qui cách: Phi tròn từ 10mm-300mm

Chiều dài: 1000mm,2000mm

Sử dựng cho công nghiệp và thực phẩm

Bán cắt theo qui cách dài,ngang theo yêu cầu

Xuất xứ :Taiwan-China

Liên Hệ: 0919042088 ( Mr Dũng)

Phíp bố dạng phi tròn, phíp bố tròn đặc

LOẠI HÀNG:Phíp bố (gỗ)

Qui cách: Phi tròn từ 10mm-300mm

Chiều dài: 1000mm,2000mm

Sử dựng cho công nghiệp và thực phẩm

Bán cắt theo qui cách dài,ngang theo yêu cầu

Xuất xứ :Taiwan-China

Liên Hệ: 0919042088 ( Mr Dũng)

Phíp bố cây, phíp vải tròn, phíp bố tròn cách điện

LOẠI HÀNG:Phíp bố (gỗ)

Qui cách: Phi tròn từ 10mm-300mm

Chiều dài: 1000mm,2000mm

Sử dựng cho công nghiệp và thực phẩm

Bán cắt theo qui cách dài,ngang theo yêu cầu

Xuất xứ :Taiwan-China

Liên Hệ: 0919042088 ( Mr Dũng)

phíp bố, phíp bố tròn đặc

LOẠI HÀNG : Phíp bố (gỗ)

Qui cách : Phi tròn từ 15 - 300mm

Chiều dài : 1000mm,2000mm

Sử dựng cho công nghiệp và thực phẩm

Bán cắt theo qui cách dài,ngang theo yêu cầu

Xuất xứ :Taiwan-China

Liên Hệ: 0919042088 ( Mr Dũng)