VAN ĐỒNG

Van an toàn TL-S10L, van an toàn TL-S10, van an toàn S10L

Model : TL-S10L, TL-S10

Kích cỡ : DN15 - DN50

Vật liệu sản xuất : Đồng Brass

Nhiệt độ làm việc : -45 ~ 185 độ C

Áp lực cho phép : 0.3~25 bar

Hãng sản xuất : Safety

Xuất xứ : Taiwan

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

Van an toàn TL-S10L phi 34mm, van an toàn đồng phi 34mm

Model : TL-S10L, TL-S10

Kích cỡ : DN15 - DN50

Vật liệu sản xuất : Đồng Brass

Nhiệt độ làm việc : -45 ~ 185 độ C

Áp lực cho phép : 0.3~25 bar

Hãng sản xuất : Safety

Xuất xứ : Taiwan

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

van cửa đồng mbv 21mm, Van vặn đồng mbv 21mm

Tên hàng : Van vặn đồng

Quy cách hàng 

1/2=21mm, 3/4=27mm1in=34mm,

1-1/2=49mm2in=60mm2-1/2=76mm

3in=90mm, 4in=114mm.

Chủng loại : Van vặn (ren)

Chất liệu : Đồng

Nhãn hiệu : Miha   

Xuất xứ : Việt Nam

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

van cửa đồng mbv 27mm, Van vặn đồng mbv 27mm

Tên hàng : Van vặn đồng

Quy cách hàng 

1/2=21mm, 3/4=27mm1in=34mm,

1-1/2=49mm2in=60mm2-1/2=76mm

3in=90mm, 4in=114mm.

Chủng loại : Van vặn (ren)

Chất liệu : Đồng

Nhãn hiệu : Miha   

Xuất xứ : Việt Nam

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

van cửa đồng mbv 34mm, Van vặn đồng mbv 34mm

Tên hàng : Van vặn đồng

Quy cách hàng 

1/2=21mm, 3/4=27mm1in=34mm,

1-1/2=49mm2in=60mm2-1/2=76mm

3in=90mm, 4in=114mm.

Chủng loại : Van vặn (ren)

Chất liệu : Đồng

Nhãn hiệu : Miha   

Xuất xứ : Việt Nam

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

van cửa đồng mbv 42mm, Van vặn đồng mbv 42mm

Tên hàng : Van vặn đồng

Quy cách hàng 

1/2=21mm, 3/4=27mm1in=34mm,

1-1/2=49mm2in=60mm2-1/2=76mm

3in=90mm, 4in=114mm.

Chủng loại : Van vặn (ren)

Chất liệu : Đồng

Nhãn hiệu : Miha   

Xuất xứ : Việt Nam

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

van cửa đồng mbv 49mm, Van vặn đồng mbv 49mm

Tên hàng : Van vặn đồng

Quy cách hàng 

1/2=21mm, 3/4=27mm1in=34mm,

1-1/2=49mm2in=60mm2-1/2=76mm

3in=90mm, 4in=114mm.

Chủng loại : Van vặn (ren)

Chất liệu : Đồng

Nhãn hiệu : Miha   

Xuất xứ : Việt Nam

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

van cửa đồng mbv 60mm, Van vặn đồng mbv 60mm

Tên hàng : Van vặn đồng

Quy cách hàng 

1/2=21mm, 3/4=27mm1in=34mm,

1-1/2=49mm2in=60mm2-1/2=76mm

3in=90mm, 4in=114mm.

Chủng loại : Van vặn (ren)

Chất liệu : Đồng

Nhãn hiệu : Miha   

Xuất xứ : Việt Nam

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

van cửa đồng mbv 76mm, Van vặn đồng mbv 76mm

Tên hàng : Van vặn đồng

Quy cách hàng 

1/2=21mm, 3/4=27mm1in=34mm,

1-1/2=49mm2in=60mm2-1/2=76mm

3in=90mm, 4in=114mm.

Chủng loại : Van vặn (ren)

Chất liệu : Đồng

Nhãn hiệu : Miha   

Xuất xứ : Việt Nam

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

van cửa đồng mbv 90mm, Van vặn đồng mbv 90mm

Tên hàng : Van vặn đồng

Quy cách hàng 

1/2=21mm, 3/4=27mm, 1in=34mm,

1-1/2=49mm, 2in=60mm, 2-1/2=76mm

3in=90mm, 4in=114mm.

Chủng loại : Van vặn (ren)

Chất liệu : Đồng

Nhãn hiệu : Miha   

Xuất xứ : Việt Nam

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

van cổng đồng mbv 114mm, van đồng mbv 114mm

Tên hàng : Van vặn đồng

Quy cách hàng 

1/2=21mm, 3/4=27mm, 1in=34mm,

1-1/2=49mm, 2in=60mm, 2-1/2=76mm

3in=90mm, 4in=114mm.

Chủng loại : Van vặn (ren)

Chất liệu : Đồng

Nhãn hiệu : Miha   

Xuất xứ : Việt Nam

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

Van bi italia giacumini mạ crom, van gạt italia giacumini mạ crom

QUI CÁCH CÓ HÀNG

Từ Phi  : 13 – 49MM (1/4 – 11/2”)

Chất liệu : Đồng mạ Crom

Chịu nhiệt : 120 độ C

Nhãn hiệu : Giucumini

Xuất xứ : china

Liên Hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

Van bi giacumini, van gạt giacumini, van giacumini

QUI CÁCH CÓ HÀNG

Từ Phi  : 13 – 49MM (1/4 – 11/2”)

Chất liệu : Đồng mạ Crom

Chịu nhiệt : 120 độ C

Nhãn hiệu : Giucumini

Xuất xứ : china

Liên Hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

van gạt giacumini 21mm, van bi giacumini 21mm

QUI CÁCH CÓ HÀNG

Từ Phi  : 13 – 49MM (1/4 – 11/2”)

Chất liệu : Đồng mạ Crom

Chịu nhiệt : 120 độ C

Nhãn hiệu : Giucumini

Xuất xứ : china

Liên Hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

van gạt giacumini 27mm, van bi giacumini 27mm

QUI CÁCH CÓ HÀNG

Từ Phi  : 13 – 49MM (1/4 – 11/2”)

Chất liệu : Đồng mạ Crom

Chịu nhiệt : 120 độ C

Nhãn hiệu : Giucumini

Xuất xứ : china

Liên Hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

van gạt giacumini 34mm, van bi giacumini 34mm

QUI CÁCH CÓ HÀNG

Từ Phi  : 13 – 49MM (1/4 – 11/2”)

Chất liệu : Đồng mạ Crom

Chịu nhiệt : 120 độ C

Nhãn hiệu : Giucumini

Xuất xứ : china

Liên Hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

van gạt giacumini 42mm, van bi giacumini 42mm

QUI CÁCH CÓ HÀNG

Từ Phi  : 13 – 49MM (1/4 – 11/2”)

Chất liệu : Đồng mạ Crom

Chịu nhiệt : 120 độ C

Nhãn hiệu : Giucumini

Xuất xứ : china

Liên Hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

van gạt giacumini 49mm, van bi giacumini 49mm

QUI CÁCH CÓ HÀNG

Từ Phi  : 13 – 49MM (1/4 – 11/2”)

Chất liệu : Đồng mạ Crom

Chịu nhiệt : 120 độ C

Nhãn hiệu : Giucumini

Xuất xứ : china

Liên Hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

van gạt giacumini 17mm, van bi giacumini 17mm

QUI CÁCH CÓ HÀNG

Từ Phi  : 13 – 49MM (1/4 – 11/2”)

Chất liệu : Đồng mạ Crom

Chịu nhiệt : 120 độ C

Nhãn hiệu : Giucumini

Xuất xứ : china

Liên Hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

 

 

 

van gạt giacumini 13mm, van bi giacumini 13mm

QUI CÁCH CÓ HÀNG

Từ Phi  : 13 – 49MM (1/4 – 11/2”)

Chất liệu : Đồng mạ Crom

Chịu nhiệt : 120 độ C

Nhãn hiệu : Giacumini

Xuất xứ : china

Liên Hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

van gạt giacomini 90mm, van bi giacomini 90mm

QUI CÁCH CÓ HÀNG

Từ Phi  : 13 – 60MM (1/4 – 2”)

Chất liệu : Đồng mạ Crom

Nhãn hiệu : Giacomini

Xuất xứ : Italia

Liên Hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

van gạt giacomini 76mm, van bi giacomini 76mm

QUI CÁCH CÓ HÀNG

Từ Phi  : 13 – 60MM (1/4 – 2”)

Chất liệu : Đồng mạ Crom

Nhãn hiệu : Giacomini

Xuất xứ : Italia

Liên Hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

van gạt giacomini 49mm, van bi giacomini 49mm

QUI CÁCH CÓ HÀNG

Từ Phi  : 13 – 60MM (1/4 – 2”)

Chất liệu : Đồng mạ Crom

Nhãn hiệu : Giacomini

Xuất xứ : Italia

Liên Hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

van gạt giacomini 42mm, van bi giacomini 42mm

QUI CÁCH CÓ HÀNG

Từ Phi  : 13 – 60MM (1/4 – 2”)

Chất liệu : Đồng mạ Crom

Nhãn hiệu : Giacomini

Xuất xứ : Italia

Liên Hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

van gạt giacomini 34mm, van bi giacomini 34mm

QUI CÁCH CÓ HÀNG

Từ Phi  : 13 – 60MM (1/4 – 2”)

Chất liệu : Đồng mạ Crom

Nhãn hiệu : Giacomini

Xuất xứ : Italia

Liên Hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

van gạt giacomini 13mm, van bi giacomini 13mm

QUI CÁCH CÓ HÀNG

Từ Phi  : 13 – 60MM (1/4 – 2”)

Chất liệu : Đồng mạ Crom

Nhãn hiệu : Giacomini

Xuất xứ : Italia

Liên Hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

van gạt giacomini, van bi giacomini, van giacomini

QUI CÁCH CÓ HÀNG

Từ Phi  : 13 – 60MM (1/4 – 2”)

Chất liệu : Đồng mạ Crom

Nhãn hiệu : Giacomini

Xuất xứ : Italia

Liên Hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

van bi tay gạt giacomini - van bi gạt tay giacomini 1

van bi tay gạt italia 21mm, van bi tay gạt giacomini, van bi 21mm italia, van gạt hiệu giacomini

VAN GẠT ĐỒNG ITALIA 42MM - VAN BI ĐỒNG 42MM

VAN GẠT ĐỒNG PHI 21MM - VAN BI ĐỒNG PHI 21MM

VAN GẠT ĐỒNG ITALIA PHI 27MM - VAN BI ITALIA PHI 27MM