KHỚP NỐI NHANH INOX, CAMLOCK INOX

khớp nối nhanh inox kiểu b 90mm, camlock b inox 90mm

Tên hàng : camlock B

Quy cách : 21mm - 150mm

Kí hiệu : B

Chất liệu : inox 201, 304, 316

Áp lực : 10 bar - 15 bar 

Xuất xứ : Taiwan, china            

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

khớp nối nhanh inox kiểu b 114mm, camlock b inox 114mm

Tên hàng : camlock B

Quy cách : 21mm - 150mm

Kí hiệu : B

Chất liệu : inox 201, 304, 316

Áp lực : 10 bar - 15 bar 

Xuất xứ : Taiwan, china            

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

khớp nối nhanh inox kiểu c phi 34, camlock c inox phi 34

Tên hàng : camlock C

Quy cách : 21mm - 150mm

Kí hiệu : C

Chất liệu : inox 201, 304, 316

Áp lực : 10 bar - 15 bar 

Xuất xứ : Taiwan, china            

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

khớp nối nhanh inox kiểu c phi 27, camlock a inox phi 27

Tên hàng : camlock C

Quy cách : 21mm - 150mm

Kí hiệu : C

Chất liệu : inox 201, 304, 316

Áp lực : 10 bar - 15 bar 

Xuất xứ : Taiwan, china            

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

khớp nối nhanh inox kiểu a, camlock a inox

Tên hàng : camlock A

Quy cách : 21mm - 150mm

Kí hiệu : A

Chất liệu : inox 201, 304, 316

Áp lực : 10 bar - 15 bar 

Xuất xứ : Taiwan, china            

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

khớp nối nhanh inox kiểu b, camlock b inox

Tên hàng : camlock B

Quy cách : 21mm - 150mm

Kí hiệu : B

Chất liệu : inox 201, 304, 316

Áp lực : 10 bar - 15 bar 

Xuất xứ : Taiwan, china            

khớp nối nhanh inox kiểu c, camlock c inox

Tên hàng : camlock C

Quy cách : 21mm - 150mm

Kí hiệu : C

Chất liệu : inox 201, 304, 316

Áp lực : 10 bar - 15 bar 

Xuất xứ : Taiwan, china

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

khớp nối nhanh inox kiểu D, camlock D inox

Tên hàng : camlock D

Quy cách : 21mm - 150mm

Kí hiệu : D

Chất liệu : inox 201, 304, 316

Áp lực : 10 bar - 15 bar 

Xuất xứ : Taiwan, china

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

khớp nối nhanh inox kiểu E, camlock E inox

Tên hàng : camlock E

Quy cách : 21mm - 150mm

Kí hiệu : E

Chất liệu : inox 201, 304, 316

Áp lực : 10 bar - 15 bar 

Xuất xứ : Taiwan, china

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

khớp nối nhanh inox kiểu F, camlock F inox

Tên hàng : camlock F

Quy cách : 21mm - 150mm

Kí hiệu : DP

Chất liệu : inox 201, 304, 316

Áp lực : 10 bar - 15 bar 

Xuất xứ : Taiwan, china

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

khớp nối nhanh inox kiểu dc, camlock dc

Tên hàng : camlock dc

Quy cách : 21mm - 150mm

Kí hiệu : DP

Chất liệu : inox 201, 304, 316

Áp lực : 10 bar - 15 bar 

Xuất xứ : Taiwan, china

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

khớp nối nhanh inox kiểu dp, camlock dp inox

Tên hàng : khớp nối nhanh inox

Quy cách : 21mm - 150mm

Kí hiệu : DP

Chất liệu : inox 201, 304, 316

Áp lực : 10 bar - 15 bar 

Xuất xứ : Taiwan, china

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)