SÊN(XÍCH) DID JAPAN

Sên ( xích) DID-nhật

Giá:Liên hệ

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO 

LOẠI HÀNG:Sên-xích DID (Nhật)

Tên hàng: Sên công nghiệp 

                 Sên đơn 1R & sên đôi 2R

Qui cách: RS30-1R,40-1R-50-1R,60-1R

                RS30-2R.RS40-2R..RS50-2R.

                RS60-2R ..RS80-2R..RS100-2R.
                RS120-2R..RS160-2R..180-2R..
Nhãn hiệu:DID
Xuất xứ:Nhật