ỐNG HƠI TRẮNG PUMA

 

Ống hơi Puma 16x12, Ống hơi Puma phi 16mm

Quy cách ống hơi puma màu trắng từ :

Phi 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16mm

Nhãn hiệu : PUMA-TAIWAN

Áp lực : 10-15kg

Liên Hệ : 0937812788 Mr Dũng

Ống hơi Puma 14x10, Ống hơi Puma phi 14mm

Quy cách ống hơi puma màu trắng từ :

Phi 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16mm

Nhãn hiệu : PUMA-TAIWAN

Áp lực : 10-15kg

Liên Hệ : 0937812788 Mr Dũng

Ống hơi Puma 12x8, Ống hơi Puma phi 12mm

Quy cách ống hơi puma màu trắng từ :

Phi 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16mm

Nhãn hiệu : PUMA-TAIWAN

Áp lực : 10-15kg

Liên Hệ : 0937812788 Mr Dũng

Ống hơi Puma 10x6.5, Ống hơi Puma phi 10mm

 

Quy cách ống hơi puma màu trắng từ :

Phi 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16mm

Nhãn hiệu : PUMA-TAIWAN

Áp lực : 10-15kg

Liên Hệ : 0937812788 Mr Dũng

Ống hơi Puma 8x5, Ống hơi Puma phi 8mm

Quy cách ống hơi puma màu trắng từ :

Phi 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16mm

Nhãn hiệu : PUMA-TAIWAN

Áp lực : 10-15kg

Liên Hệ : 0937812788 Mr Dũng

Ống hơi Puma 6x4, Ống hơi Puma phi 6mm

Quy cách ống hơi puma màu trắng từ :

Phi 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16mm

Nhãn hiệu : PUMA-TAIWAN

Áp lực : 10-15kg

Liên Hệ : 0937812788 Mr Dũng

Ống hơi Puma 4x2.5, Ống hơi Puma phi 4mm

Quy cách ống hơi puma màu trắng từ :

Phi 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16mm

Nhãn hiệu : PUMA-TAIWAN

Áp lực : 10-15kg

Liên Hệ : 0937812788 Mr Dũng

Ống hơi Puma 5x3, Ống hơi Puma phi 5mm

Quy cách ống hơi puma màu trắng từ :

Phi 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16mm

Nhãn hiệu : PUMA-TAIWAN

Áp lực : 10-15kg

Liên Hệ : 0937812788 Mr Dũng

Ống hơi Puma, Ống hơi nhãn hiệu Puma

Quy cách ống hơi puma màu trắng từ :

Phi 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16mm

Nhãn hiệu PUMA-TAIWAN

Áp lực 10-15kg

Liên Hệ : 0937812788 Mr Dũng

Ống hơi Puma, Ống hơi Puma phi 10mm

Quy cách ống hơi puma màu trắng từ :

Phi 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16mm

Nhãn hiệu PUMA-TAIWAN

Áp lực 10-15kg

Liên Hệ : 0937812788 Mr Dũng