QUE HÀN NHỰA PVC, QUE HÀN NHỰA PP

que hàn pp, que hàn đôi pp

Tên hàng: que hàn nhựa

màu sắc: màu vàng mỡ gà

Chủng loại hàng: đơn và đôi

Xuất xứ: Taiwan

Liên hệ: 0919042088(Mr Dũng)

que hàn nhựa pvc, pp...

Tên hàng: que hàn nhựa

màu sắc: màu vàng mỡ gà

Chủng loại hàng: đơn và đôi

Xuất xứ: Taiwan

Liên hệ: 0919042088(Mr Dũng)

que hàn dùng để hàn nhựa, que dùng để hàn nhựa

Tên hàng: que hàn nhựa

màu sắc: màu vàng mỡ gà

Chủng loại hàng: đơn và đôi

Xuất xứ: Taiwan

Liên hệ: 0919042088(Mr Dũng)

que hàn nhựa, que hàn nhựa đôi

Tên hàng: que hàn nhựa

màu sắc: màu vàng mỡ gà

Chủng loại hàng: đơn và đôi

Xuất xứ: Taiwan

Liên hệ: 0919042088(Mr Dũng)

que hàn nhựa pp, que hàn nhựa đôi

Tên hàng: que hàn nhựa

màu sắc: màu vàng mỡ gà

Chủng loại hàng: đơn và đôi

Xuất xứ: Taiwan

Liên hệ: 0919042088(Mr Dũng)

que hàn nhựa, que hàn nhựa đôi

Tên hàng: que hàn nhựa

màu sắc: màu vàng mỡ gà

Chủng loại hàng: đơn và đôi

Xuất xứ: Taiwan

Liên hệ: 0919042088(Mr Dũng)