TẤM AMIANG

bìa amiang chịu nhiệt màu xanh, bìa amiang xanh chịu nhiệt

 

Tên hàng: tấm amiang

Quy cách:  1270mm*1270mm

Độ dày: 1mm-5mm

Màu sắc: đỏ, xanh

Xuất xứ: taiwan, china

Liên Hệ:  0919042088(Mr Dũng)

Tấm amiang xanh chịu nhiệt, amiang tấm màu xanh chịu nhiệt

 

Tên hàng: tấm amiang

Quy cách:  1270mm*1270mm

Độ dày: 1mm-5mm

Màu sắc: đỏ, xanh

Xuất xứ: taiwan, china

Liên Hệ:  0919042088(Mr Dũng)

Gioăng amiang chịu nhiệt màu xanh, gioăng amiang tấm

 

Tên hàng: tấm amiang

Quy cách:  1270mm*1270mm

Độ dày: 1mm-5mm

Màu sắc: đỏ, xanh

Xuất xứ: taiwan, china

Liên Hệ:  0919042088(Mr Dũng)

Tấm amiang chịu nhiệt màu xanh, amiang tấm màu xanh

 

Tên hàng: tấm amiang xanh

Quy cách:  1270mm*1270mm

Độ dày: 1mm-5mm

Màu sắc: đỏ, xanh

Xuất xứ: taiwan, china

Liên Hệ:  0919042088(Mr Dũng)

gioăng amiang chịu nhiệt, gioăng chịu nhiệt amiang

 

Tên hàng: tấm amiang

Quy cách:  1270mm*1270mm

Độ dày: 0.5mm-5mm

Màu sắc: đỏ, xanh

Xuất xứ: taiwan, china

Liên Hệ:  0919042088(Mr Dũng)

bìa amiang chịu nhiệt, bìa amiăng chịu nhiệt

 

Tên hàng: tấm amiang

Quy cách:  1270mm*1270mm

Độ dày: 0.5mm-5mm

Màu sắc: đỏ, xanh

Xuất xứ: taiwan, china

Liên Hệ:  0919042088(Mr Dũng)

Tấm amiang màu đỏ, amiang tấm màu đỏ

 

Tên hàng: tấm amiang

Quy cách:  1270mm*1270mm

Độ dày: 0.5mm-5mm

Màu sắc: đỏ, xanh

Xuất xứ: taiwan, china

Liên Hệ:  0919042088(Mr Dũng)

Amiang dạng tấm, tấm amiang, amiang tấm chất lượng cao

 

Tên hàng: tấm amiang

Quy cách:  1270mm*1270mm

Độ dày: 0.5mm-5mm

Màu sắc: đỏ, xanh

Xuất xứ: taiwan, china

Liên Hệ:  0919042088(Mr Dũng)

Tấm amiang đỏ chịu nhiệt, amiang tấm chịu nhiệt

 

Tên hàng: tấm amiang

Quy cách:  1270mm*1270mm

Độ dày: 0.5mm-5mm

Màu sắc: đỏ, xanh

Xuất xứ: taiwan, china

Liên Hệ:  0919042088(Mr Dũng)