SÊN (XÍCH) OCM

senxich-don-60-ocm-senxich-doi-60-ocm

Qui cách:Tồn kho có sẵn qui cách sên đơn,sên đôi từ:
               RS35-1-RS35-2
               RS40-1-RS40-2
               RS50-1,RS50-2
               RS60-1,RS60-2
               RS80-1,RS80-2
               RS100-1,RS100-2
               RS120-1,RS120-2
               RS140-1,RS140-2
               RS160-1,RS160-2
               RS180-1.
               RS200-1.RS200-2
               RS240-1,RS240-2
               06B-1,06B-2,06B-3
               40-3
               08B-1,08B-2,08B-3
               10B-3
               12B-1,12B-2,12B-3
               16B-1,16B-2,16B-3
               24B-1,24B-2
Xuất xư: Nhật
Liên hệ :0919042088 Mr Dũng