ỐNG HƠI XANH SANG-A (KOREA)

Ống hơi sang a 4mm, ống hơi sang-a 4mm

 

Tên hàng: ỐNG HƠI PU

Quy cách:  4mm-6mm-8mm-10mm-12mm-16mm

Màu sắc: Trắng, xanh

Nhãn hiệu: SANG-A

Xuất xứ : Hàn Quốc (korea)

Liên hệ : 0937812788 (Dũng)

Ống hơi sang a 6mm, ống hơi sang-a 6mm

 

Tên hàng: ỐNG HƠI PU

Quy cách:  4mm-6mm-8mm-10mm-12mm-16mm

Màu sắc: Trắng, xanh

Nhãn hiệu: SANG-A

Xuất xứ : Hàn Quốc (korea)

Liên hệ : 0937812788 (Dũng)

Ống hơi sang a 8mm, ống hơi sang-a 8mm

 

Tên hàng: ỐNG HƠI PU

Quy cách:  4mm-6mm-8mm-10mm-12mm-16mm

Màu sắc: Trắng, xanh

Nhãn hiệu: SANG-A

Xuất xứ : Hàn Quốc (korea)

Liên hệ : 0937812788 (Dũng)

Ống hơi sang a 10mm, ống hơi sang-a 10mm

 

Tên hàng: ỐNG HƠI PU

Quy cách:  4mm-6mm-8mm-10mm-12mm-16mm

Màu sắc: Trắng, xanh

Nhãn hiệu: SANG-A

Xuất xứ : Hàn Quốc (korea)

Liên hệ : 0937812788 (Dũng)

ống hơi sang a 12mm, ống hơi sang-a 12mm

 

Tên hàng: ỐNG HƠI PU

Quy cách:  4mm-6mm-8mm-10mm-12mm-16mm

Màu sắc: Trắng, xanh

Nhãn hiệu: SANG-A

Xuất xứ : Hàn Quốc (korea)

Liên hệ : 0937812788 (Dũng)

Ống hơi PU SANG-A,ỐNG HƠI SANG-A,ỐNG HƠI PU HIỆU SANG-A

 

Tên hàng: ỐNG HƠI PU

Quy cách:  4mm-6mm-8mm-10mm-12mm-16mm

Màu sắc: Trắng, xanh

Nhãn hiệu: SANG-A

Xuất xứ : Hàn Quốc (korea)

Liên hệ : 0937812788 (Dũng)

ống hơi sang a, ống hơi pu sang a, ống hơi korea sang a

 

Tên hàng: ỐNG HƠI PU

Quy cách:  4mm-6mm-8mm-10mm-12mm-16mm

Màu sắc: Trắng, xanh

Nhãn hiệu: SANG-A

Xuất xứ : Hàn Quốc (korea)

Liên hệ : 0937812788 (Dũng)

Ống hơi Sang-a màu xanh( SANG A-KOREA)

Tên hàng:Ồng hơi PU

Nhãn hiệu : SANG-A

Xuất xứ:Korea   

Màu sắc : Xanh - Trắng

Qui cách có hàng

Ống hơi PU phi 2.5x 4  (100m/cuộn)

Ống hơi PU phi 4 x 6    (100m/cuộn)

Ống hơi PU phi 5 x 8    (100m/cuộn)

Ống hơi PU phi 6.5 x 10 (100m/cuộn)

Ống hơi PU phi 8 x 12  (100m/cuộn)

Ống hơi PU phi 11 x 16mm (100m/cuộn)