TY ĐỤC SKD 11

chày đột thẳng skd11, chày đột thẳng skd 11

Model : SKD11

Chất liệu :  thép skd

Xuất xứ : taiwan

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng

chốt đẩy skd11, chốt đẩy skd 11

Model : SKD11

Chất liệu :  thép skd

Xuất xứ : taiwan

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng

ty đục skd11, ty đục skd 11

Model : SKD51

Chất liệu :  thép skd

Xuất xứ : taiwan

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng

Pin đẩy skd11, pin đẩy skd 11

Model : SKD11

Chất liệu :  thép skd

Xuất xứ : taiwan - china

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng

ty ống skd11, ty ống skd 11

Model : SKD 11

Chất liệu :  thép skd

Xuất xứ : taiwan - china

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng

ty đẩy skd61 phi 6*100mm, ty đẩy skd 61 phi 6*100mm

Model : SKD61

Chất liệu :  thép skd

Xuất xứ : taiwan - china

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng

ty đẩy skd11 phi 20*60mm, ty đẩy skd 11 phi 20*60mm

Model : SKD11

Chất liệu :  thép skd

Xuất xứ : taiwan - china

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng