RON SILICON, SỢI SILICON, DÂY SILICON

Silicon dạng sợi phi tròn

 

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO CÓ SẴN

 

LOẠI HÀNG:sợi silicon (trắng)

Qui cách :Phi tròn từ 2mm-50mm

Mức độ chịu nhiệt: Từ 70-300 độ C (Nóng)
Xuất xứ :Taiwan-China -Hàn quốc
LH: 0919.042.088 ( Mr Dũng)

Dây silicon tròn chịu nhiệt phi 8mm, sợi silicon tròn chịu nhiệt phi 8mm

 

TÊN HÀNG: Dây silicon tròn chịu nhiệt phi 8mm

MÀU SẮC: Trắng đục

QUI CÁCH CÓ HÀNG

2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm

9mm, 10mm, 11mm, 12mm

LIÊN HỆ MUA HÀNG: Mr Dũng (0919.042.088)

Dây silicon tròn chịu nhiệt phi 6mm, ron silicon tròn chịu nhiệt phi 6mm

 

TÊN HÀNG: Dây silicon tròn chịu nhiệt phi 6mm

MÀU SẮC: Trắng đục

QUI CÁCH CÓ HÀNG

2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm

9mm, 10mm, 11mm, 12mm

LIÊN HỆ MUA HÀNG: Mr Dũng (0919.042.088)

RON SILICON TRÒN CHỊU NHIỆT-SỢI SILICON PHI TRÒN CHỊU NHIỆT

 

TÊN HÀNG: Dây silicon tròn chịu nhiệt phi 6mm

MÀU SẮC: Trắng đục

QUI CÁCH CÓ HÀNG

2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm

9mm, 10mm, 11mm, 12mm

LIÊN HỆ MUA HÀNG: Mr Dũng (0919.042.088)

Dây silicon tròn chịu nhiệt phi 5mm, sợi silicon tròn chịu nhiệt phi 5mm

 

TÊN HÀNG: Dây silicon tròn chịu nhiệt phi 5mm

MÀU SẮC: Trắng đục

QUI CÁCH CÓ HÀNG

2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm

9mm, 10mm, 11mm, 12mm

LIÊN HỆ MUA HÀNG: Mr Dũng (0919.042.088)

sợi silicon tròn đặc chịu nhiệt, sợi silicon tròn chịu nhiệt

 

TÊN HÀNG: sợi silicon tròn chịu nhiệt

MÀU SẮC: Trắng đục

QUI CÁCH CÓ HÀNG

2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm

9mm, 10mm, 11mm, 12mm

LIÊN HỆ MUA HÀNG: Mr Dũng (0919.042.088)

sợi silicon tròn chịu nhiệt 2MM, 3MM, 5MM, 6MM, 8MM, 10MM, 12MM, 14MM, 16MM, 18MM, 20MM

 

TÊN HÀNG: Dây silicon chịu nhiệt

MÀU SẮC: TRẮNG

QUI CÁCH CÓ HÀNG

2mm-3mm-4mm-5mm-6mm-7mm-8mm

9mm-10mm-11mm-12mm-13mm-14mm

15mm-16mm-17mm-18mm-19mm-20mm

22mm-25mm

LIÊN HỆ MUA HÀNG: Mr Dũng (0919.042.088)

Dây silicon 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm

TÊN HÀNG: sợi ron silicon chịu nhiệt

MÀU SẮC: TRẮNG

QUI CÁCH CÓ HÀNG

2mm-3mm-4mm-5mm-6mm-7mm-8mm

9mm-10mm-11mm-12mm-13mm-14mm

15mm-16mm-17mm-18mm-19mm-20mm

22mm-25mm

LIÊN HỆ MUA HÀNG: Mr Dũng (0919.042.088)

Dây silicon phi tròn đặc 5mm, sợi silicon tròn đặc 5mm

 

TÊN HÀNG: Dây silicon chịu nhiệt

MÀU SẮC: TRẮNG

QUI CÁCH CÓ HÀNG

2mm-3mm-4mm-5mm-6mm-7mm-8mm

9mm-10mm-11mm-12mm-13mm-14mm

15mm-16mm-17mm-18mm-19mm-20mm

22mm-25mm-30mm-35mm-38mm-40mm

LIÊN HỆ MUA HÀNG: Mr Dũng (0919.042.088)

Dây silicon phi tròn đặc 2mm, sợi silicon tròn đặc 2mm

 

TÊN HÀNG: Dây silicon chịu nhiệt

MÀU SẮC: TRẮNG

QUI CÁCH CÓ HÀNG

2mm-3mm-4mm-5mm-6mm-7mm-8mm

9mm-10mm-11mm-12mm-13mm-14mm

15mm-16mm-17mm-18mm-19mm-20mm

22mm-25mm-30mm-35mm-38mm-40mm

LIÊN HỆ MUA HÀNG: Mr Dũng (0919.042.088)

Sợi silicon phi tròn đặc, dây silicon phi tròn đặc, ron silicon phi tròn đặc chịu nhiệt

 

TÊN HÀNG: SỢI SILICON/DÂY SILICON PHI TRÒN ĐẶC

MÀU SẮC: TRẮNG

QUI CÁCH CÓ HÀNG TẠI KHO

2mm-3mm-4mm-5mm-6mm-7mm-8mm

9mm-10mm-11mm-12mm-13mm-14mm

15mm-16mm-17mm-18mm-19mm-20mm

22mm-25mm-30mm-35mm-38mm-40mm

Liên hệ:Mr Dũng (0919.042.088)

DÂY SILIICON CHỊU NHIỆT-SỢI SILICON-SỢI RON SILICON

Tên hệ: SỢI SILICON/DÂY SILICON PHI TRÒN ĐẶC

 

Màu sắc: TRẮNG

QUI CÁCH CÓ HÀNG

2mm-3mm-4mm-5mm-6mm-7mm-8mm

9mm-10mm-11mm-12mm-13mm-14mm

15mm-16mm-17mm-18mm-19mm-20mm

22mm-25mm-30mm-35mm-38mm-40mm

Liên hệ mua hàng: Mr Dũng (0919.042.088)

Ron silicon đỏ chịu nhiệt, ron chịu nhiệt xốp đỏ, ron xốp đỏ chịu nhiệt

Tên hàng: Ron silicon xốp đỏ chịu nhiệt

Mức độ chịu nhiệt: 250-300 ĐỘ C

Qui cách dạng sợi

Đặc điểm: đặc hoặc xốp

Liên hệ: Mr Dũng (0919.042.088)

Gioăng silicon xốp đỏ chịu nhiệt, Gioăng xốp đỏ chịu nhiệt độ cao

Tên hàng: Ron silicon xốp đỏ chịu nhiệt

Mức độ chịu nhiệt: 250-300 ĐỘ C

Qui cách dạng sợi

Đặc điểm: đặc hoặc xốp

Liên hệ: Mr Dũng (0919.042.088)

Ron silicon xốp đỏ chịu nhiệt

Tên hàng: Ron silicon xốp đỏ chịu nhiệt

Mức độ chịu nhiệt: 250-300 ĐỘ C

Qui cách dạng sợi

Đặc điểm: đặc hoặc xốp

Liên hệ: Mr Dũng (0919.042.088)