ĐẠI LÝ MŨI KHOAN, MŨI KHOÉT LỖ, MŨI PHAY, MŨI TARO

MŨI TARO THẲNG 10x1.5 NACHI

Liên hệ :  0919042088 (Mr Dũng)

MŨI TARO THẲNG 8x1.5 NACHI

MŨI TARO 1/2IN-13mm NACHI

Liên hệ :  0919042088 (Mr Dũng)

MŨI TARO THẲNG VÀ XOẮN NACHI

Liên hệ :  0919042088 (Mr Dũng)

Dao phay ngón phi 8mm, dao phay ngón hợp kim phi 8mm

Dao phay ngón phi 20mm, dao phay ngón hợp kim phi 20mm

Dao phay ngón phi 16mm, dao phay ngón hợp kim phi 16mm

Dao phay ngón 7mm, dao phay ngón hợp kim phi 7mm

Dao phay ngón phi 6mm, dao phay ngón hợp kim phi 6mm

Dao phay ngón phi 5mm, Dao phay ngón hợp kim phi 5mm

Dao phay ngón phi 4mm, dao phay ngón hợp kim phi 4mm

Dao phay ngón, dao phay ngón hợp kim

mũi khoan nachi 16mm, mũi khoan nachi chuôi col 16mm

Lên hệ 0919042088 Mr Dũng

Mũi khoét jmg 10mm, mũi khoét lỗ jmg 80mm

Tên hàng : Mũi khoét jmg

Quy cách : từ phi 10-120mm

Xuất xứ: Nhật(japan)

Liên hệ : 0919042088(Mr Dũng)

Mũi khoét jmg 20mm, mũi khoét lỗ jmg 20mm

Tên hàng : Mũi khoét jmg

Quy cách : từ phi 10-120mm

Xuất xứ: Nhật(japan)

Liên hệ : 0919042088(Mr Dũng)

Mũi khoét jmg 25mm, mũi khoét lỗ jmg 25mm

Tên hàng : Mũi khoét jmg

Quy cách : từ phi 10-120mm

Xuất xứ: Nhật(japan)

Liên hệ : 0919042088(Mr Dũng)

Mũi khoét jmg 45mm, mũi khoét lỗ jmg 45mm

Tên hàng : Mũi khoét jmg

Quy cách : từ phi 10-120mm

Xuất xứ: Nhật(japan)

Liên hệ : 0919042088(Mr Dũng)

Mũi khoét thép gió jmg

Tên hàng : Mũi khoét jmg

Quy cách : từ phi 10-120mm

Xuất xứ: Nhật(japan)

Liên hệ : 0919042088(Mr Dũng)

Mũi khoét lỗ jmg, mũi khoét hợp kim jmg

Tên hàng : Mũi khoét jmg

Quy cách : từ phi 10-120mm

Xuất xứ: Nhật(japan)

Liên hệ : 0919042088(Mr Dũng)

Mũi khoét jmg 32mm, mũi khoét lỗ jmg 32mm

Tên hàng : Mũi khoét jmg

Quy cách : từ phi 10-120mm

Xuất xứ: Nhật(japan)

Liên hệ : 0919042088(Mr Dũng)

Mũi khoét jmg 60mm, mũi khoét lỗ jmg 60mm

Tên hàng : Mũi khoét jmg

Quy cách : từ phi 10-120mm

Xuất xứ: Nhật(japan)

Liên hệ : 0919042088(Mr Dũng)

Mũi khoét jmg 35mm, mũi khoét lỗ jmg 35mm

Tên hàng : Mũi khoét jmg

Quy cách : từ phi 10-120mm

Xuất xứ: Nhật(japan)

Liên hệ : 0919042088(Mr Dũng)

Mũi khoét jmg 50mm, mũi khoét lỗ jmg 50mm

Tên hàng : Mũi khoét jmg

Quy cách : từ phi 10-120mm

Xuất xứ: Nhật(japan)

Liên hệ : 0919042088(Mr Dũng)

cây sửa đá kim cương 12mm - cây dũa đá mài kim cương

MŨI KHOAN NACHI 10MM...12MM...15MM..16MM...18MM...20MM

MŨI KHOÉT PHI 20 THẮNG LỢI

MŨI KHOAN THẮNG LỢI - MŨI KHOÉT HỢP KIM

TARO XOẮN NACHI - MŨI TARO XOẮN NACH

MŨI PHAY GÓC 2R0.5mm, DAO PHAY GÓC 2R0.5mm

MŨI PHAY CẦU 1.5R0.75 HIỆU AKK

CÂY SỬA ĐÁ KIM CƯƠNG - CÂY SỬA ĐÁ MÀI KIM CƯƠNG

DAO TIỆN IRM22-N60 HIỆU KORLOY - DAO TIỆN REN IRM22-N60 KORLOY