NHỰA PE

Cây nhựa trụ tròn đặc pe

 

Loại hàng: Nhựa PE phi tròn(trắng)

Màu sắc: Trắng

Qui cách : Phi tròn từ 10mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ :Taiwan-China

LH: 0919042088 ( Mr Dũng)

Chuyên bán và phân phối cây nhựa tròn pe, pe phi tròn đặc

 

Loại hàng: Nhựa PE phi tròn(trắng)

Màu sắc: Trắng

Qui cách : Phi tròn từ 10mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ :Taiwan-China

LH: 0919042088 ( Mr Dũng)

Nhà cung cấp cây nhựa tròn pe, nhựa pe phi tròn đặc

 

Loại hàng: Nhựa PE phi tròn(trắng)

Màu sắc: Trắng

Qui cách : Phi tròn từ 10mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ :Taiwan-China

LH: 0919042088 ( Mr Dũng)

Cây nhựa tròn pe chất lượng cao

 

Loại hàng: Nhựa PE phi tròn(trắng)

Màu sắc: Trắng

Qui cách : Phi tròn từ 10mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ :Taiwan-China

LH: 0919042088 ( Mr Dũng)

Pe tròn đặc, nhựa pe tròn đặc

 

Loại hàng: Nhựa PE phi tròn(trắng)

Màu sắc: Trắng

Qui cách : Phi tròn từ 10mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ :Taiwan-China

LH: 0919042088 ( Mr Dũng)

Cây pe dạng tròn đặc

 

Loại hàng: Nhựa PE phi tròn(trắng)

Màu sắc: Trắng

Qui cách : Phi tròn từ 10mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ :Taiwan-China

LH: 0919042088 ( Mr Dũng

Cây nhựa pe phi tròn đặc

 

Loại hàng: Nhựa PE phi tròn(trắng)

Màu sắc: Trắng

Qui cách : Phi tròn từ 10mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ :Taiwan-China

LH: 0919042088 ( Mr Dũng)

Nhựa pe dạng phi tròn đặc

 

Loại hàng: Nhựa PE phi tròn(trắng)

Màu sắc: Trắng

Qui cách : Phi tròn từ 10mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ :Taiwan-China

LH: 0919042088 ( Mr Dũng)

Cây nhựa tròn pe, cây nhựa đặc pe

 

Loại hàng: Nhựa PE phi tròn(trắng)

Màu sắc: Trắng

Qui cách : Phi tròn từ 10mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ :Taiwan-China

LH: 0919042088 ( Mr Dũng)

Nhựa pe phi 30mm, nhựa pe tròn phi 30mm

 

LOẠI HÀNG: Nhựa PE tròn đặc

Màu sắc: Trắng

Qui cách : phi tròn 15mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : china, taiwan

Liên hê :  0937812788 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa pe phi 40mm, nhựa pe tròn phi 40mm

 

LOẠI HÀNG: Nhựa PE tròn đặc

Màu sắc: Trắng

Qui cách : phi tròn 15mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : china, taiwan

Liên hê :  0937812788 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa pe phi 50mm, nhựa pe tròn phi 50mm

 

LOẠI HÀNG: Nhựa PE tròn đặc

Màu sắc: Trắng

Qui cách : phi tròn 15mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : china, taiwan

Liên hê :  0937812788 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa pe phi 60mm, nhựa pe tròn phi 60mm

 

LOẠI HÀNG: Nhựa PE tròn đặc

Màu sắc: Trắng

Qui cách : phi tròn 15mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : china, taiwan

Liên hê :  0937812788 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa pe phi 65mm, nhựa pe tròn phi 65mm

 

LOẠI HÀNG: Nhựa PE tròn đặc

Màu sắc: Trắng

Qui cách : phi tròn 15mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : china, taiwan

Liên hê :  0937812788 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa pe phi 70mm, nhựa pe tròn phi 70mm

 

LOẠI HÀNG: Nhựa PE tròn đặc

Màu sắc: Trắng

Qui cách : phi tròn 15mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : china, taiwan

Liên hê :  0937812788 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa pe phi 80mm, nhựa pe tròn phi 80mm

 

LOẠI HÀNG: Nhựa PE tròn đặc

Màu sắc: Trắng

Qui cách : phi tròn 15mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : china, taiwan

Liên hê :  0937812788 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa pe phi 90mm, nhựa pe tròn phi 90mm

 

LOẠI HÀNG: Nhựa PE tròn đặc

Màu sắc: Trắng

Qui cách : phi tròn 15mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : china, taiwan

Liên hê :  0937812788 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa pe phi 100mm, nhựa pe tròn phi 100mm

 

LOẠI HÀNG: Nhựa PE tròn đặc

Màu sắc: Trắng

Qui cách : phi tròn 15mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : china, taiwan

Liên hê :  0937812788 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa pe phi 120mm, nhựa pe tròn phi 120mm

 

LOẠI HÀNG: Nhựa PE tròn đặc

Màu sắc: Trắng

Qui cách : phi tròn 15mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : china, taiwan

Liên hê :  0937812788 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa pe phi 130mm, nhựa pe tròn phi 130mm

 

LOẠI HÀNG: Nhựa PE tròn đặc

Màu sắc: Trắng

Qui cách : phi tròn 15mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : china, taiwan

Liên hê :  0937812788 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa pe phi 140mm, nhựa pe tròn phi 140mm

 

LOẠI HÀNG: Nhựa PE tròn đặc

Màu sắc: Trắng

Qui cách : phi tròn 15mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : china, taiwan

Liên hê :  0937812788 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa pe phi 150mm, nhựa pe tròn phi 150mm

 

LOẠI HÀNG: Nhựa PE tròn đặc

Màu sắc: Trắng

Qui cách : phi tròn 15mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : china, taiwan

Liên hê :  0937812788 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa pe phi 160mm, nhựa pe tròn phi 160mm

 

LOẠI HÀNG: Nhựa PE tròn đặc

Màu sắc: Trắng

Qui cách : phi tròn 15mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : china, taiwan

Liên hê :  0937812788 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa pe phi 170mm, nhựa pe tròn phi 170mm

 

LOẠI HÀNG: Nhựa PE tròn đặc

Màu sắc: Trắng

Qui cách : phi tròn 15mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : china, taiwan

Liên hê :  0937812788 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa pe phi 180mm, nhựa pe tròn phi 180mm

 

LOẠI HÀNG: Nhựa PE tròn đặc

Màu sắc: Trắng

Qui cách : phi tròn 15mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : china, taiwan

Liên hê :  0937812788 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa pe phi 190mm, nhựa pe tròn phi 190mm

 

LOẠI HÀNG: Nhựa PE tròn đặc

Màu sắc: Trắng

Qui cách : phi tròn 15mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : china, taiwan

Liên hê :  0937812788 - 0978648174 Mr Dũng

cây nhựa pe tròn phi 200mm, nhựa pe phi 200mm

 

LOẠI HÀNG: Nhựa PE tròn đặc

Màu sắc: Trắng

Qui cách : phi tròn 15mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : china, taiwan

Liên hê :  0937812788 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa pe phi 250mm, nhựa pe tròn phi 250mm

 

LOẠI HÀNG: Nhựa PE tròn đặc

Màu sắc: Trắng

Qui cách : phi tròn 15mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : china, taiwan

Liên hê :  0937812788 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa pe phi 300mm, nhựa pe tròn phi 300mm

 

LOẠI HÀNG: Nhựa PE tròn đặc

Màu sắc: Trắng

Qui cách : phi tròn 15mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : china, taiwan

Liên hê :  0937812788 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa pe phi 350mm, nhựa pe tròn phi 350mm

 

LOẠI HÀNG: Nhựa PE tròn đặc

Màu sắc: Trắng

Qui cách : phi tròn 15mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : china, taiwan

Liên hê :  0937812788 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa pe phi 360mm, nhựa pe tròn phi 360mm

 

LOẠI HÀNG: Nhựa PE tròn đặc

Màu sắc: Trắng

Qui cách : phi tròn 15mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : china, taiwan

Liên hê :  0937812788 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa pe phi 400mm, nhựa pe tròn phi 400mm

 

LOẠI HÀNG: Nhựa PE tròn đặc

Màu sắc: Trắng

Qui cách : phi tròn 15mm-500mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : china, taiwan

Liên hê :  0937812788 - 0978648174 Mr Dũng