SÊN(XÍCH) KANA NHẬT

xích đơn kana 80-1r, xích đơn kana 80

Tên hàng : xích đơn kana, sên đơn kana

Nhãn hiệu : KANA

Quy cách hàng có sẵn

35-1R - 40-1R – 50-1R - 60-1R - 80-1R

100-1R - 120-1R - 160-1R - 180-1R

Liên Hệ : 0919042088 – 0978648174 (Mr Dũng)

sên 60 kana, xích 60 kana

Tên hàng : xích đơn kana, sên đơn kana

Nhãn hiệu : KANA

Quy cách hàng có sẵn

35-1R - 40-1R – 50-1R - 60-1R - 80-1R

100-1R - 120-1R - 160-1R - 180-1R

Liên Hệ : 0919042088 – 0978648174 (Mr Dũng)

sên đôi 60 kana, xích đôi 60 kana

Tên hàng : xích đôi kana, sên đôi kana

Nhãn hiệu : KANA

Quy cách hàng có sẵn

35-1R - 40-1R – 50-1R - 60-1R - 80-1R

100-1R - 120-1R - 160-1R - 180-1R

Liên Hệ : 0919042088 – 0978648174 (Mr Dũng)

sên xíc inox hiệu kana

xích đôi kana 80-2r, xích đôi kana 80

Tên hàng : xích đôi kana, sên đôi kana

Nhãn hiệu : KANA

Quy cách hàng có sẵn

35-1R - 40-1R – 50-1R - 60-1R - 80-1R

100-1R - 120-1R - 160-1R - 180-1R

Liên Hệ : 0919042088 – 0978648174 (Mr Dũng)