TEFLON VUÔNG, TÉP LON VUÔNG

Dây Teflon chèn 10mm, Dây, sợi tết chèn teflon (ptfe) 10mm 

Quy cách : Vuông 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30mm.
Màu săc trắng

Xuất Xứ : NHẬT-CHINA
Liên hệ : 0919042088 - 0978648174 Mr Dũng

Dây Teflon chèn, Dây, sợi tết chèn teflon (ptfe)

Quy cách : Vuông 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30mm.
Màu săc trắng

Xuất Xứ : NHẬT-CHINA
Liên hệ : 0919042088 - 0978648174 Mr Dũng