GỐI ĐỠ VÒNG BI ASAHI

GỐI ĐỠ VÒNG BI ASAHI UKP 205

Đường kính trục : 20mm

Rộng chân : 140mm

Cao gối : 70mm

Cao tổng : 74mm

Khối lượng : 0.84kg

Chủng loại : Gối đỡ vòng bi UKP

Tình trạng: Còn hàng Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

GỐI ĐỠ VÒNG BI ASAHI UCP326

Đường kính trục : 130mm

Rộng chân : 600mm

Cao gối : 180mm

Cao tổng : 354mm

Khối lượng : 72.1kg

Chủng loại : Gối đỡ vòng bi UCP

Tình trạng: Còn hàng Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

GỐI ĐỠ VÒNG BI ASAHI UKP 206

Đường kính trục : 25mm

Rộng chân : 165mm

Cao tổng : 83 mm

Khối lượng : 1.4kg

Chủng loại : Gối đỡ vòng bi UKP

Tình trạng: Còn hàng Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

GỐI ĐỠ VÒNG BI ASAHI UKP 207

Đường kính trục : 30mm

Rộng chân : 167mm

Cao tổng : 94 mm

Khối lượng : 1.6kg

Chủng loại : Gối đỡ vòng bi UKP

Tình trạng: Còn hàng Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

GỐI ĐỠ VÒNG BI ASAHI UKP 208

Đường kính trục : 35mm

Rộng chân : 184mm

Cao tổng : 100 mm

Khối lượng : 2.1kg

Chủng loại : Gối đỡ vòng bi UKP

Tình trạng: Còn hàng Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Liên hệ : 0919042088 (Mr Dũng)

Vòng bi ASAHI UKF210, lắp trục 45mm

Hàng chính hãng, giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7
+ Đường kính trục: 45 mm
+ Khoảng cách lỗ ốc: 111 mm
+ Chiều cao tâm trục: 71.5 mm

Danh mục: Gối đỡ ASAHI
Tag: UKF210

Liên hệ :  0919042088 (Mr Dũng)

Gối đỡ ASAHI UCP213, Vòng bi ASAHI UCP213

+ Đường kính trục: 65 mm
+ Khoảng cách lỗ ốc: 203 mm
+ Chiều cao tâm trục: 76.2 mm

Liên Hệ: 0919 042 088 Mr Dũng

Gối đỡ ASAHI UCPA207, Vòng bi ASAHI UCPA207

+ Đường kính trục: 35 mm
+ Khoảng cách lỗ ốc: 80 mm
+ Chiều cao tâm trục: 47.6 mm

Liên Hệ: 0919 042 088 Mr Dũng

Gối đỡ ASAHI UCF209, Vòng bi ASAHI UCF209


+ Đường kính trục: 45 mm
+ Khoảng cách lỗ ốc: 105 mm
+ Chiều cao tâm trục: 68.5 mm

Liên Hệ: 0919 042 088 Mr Dũng

GỐI ĐỠ ASAHI UKP211, VÒNG BI ASAHI UKP211


+ Đường kính trục: 50 mm
+ Khoảng cách lỗ ốc: 171 mm
+ Chiều cao tâm trục: 63.5 mm

Liên Hệ: 0919042088 Mr Dũng

GỐI ĐỠ ASAHI UCP212, VÒNG BI ASAHI UCP212

+ Đường kính trục: 60 mm
+ Khoảng cách lỗ ốc: 184 mm
+ Chiều cao tâm trục: 69.8 mm

Liên Hệ Mua Hàng: 0919042088 Mr Dũng

Bạc đạn fl206 asahi, vòng bi fl206 asahi

Xuất xứ Japan(nhật)

+ Đường kính trục: 30 mm
+ Khoảng cách lỗ ốc: 117 mm
+ Chiều dài chân gối: 148 mm
+ Chiều rộng chân gối: 80 mm

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

Vòng bi bạc đạn uct212 asahi

Xuất xứ Japan(nhật)

+ Đường kính trục: 60 mm
+ o:32mm, g:19mm, p:102mm, q:64mm,

s:35mm, b:102mm, k:22mm, e:130mm,
+ Chiều dài chân gối: 194 mm
+ Chiều rộng chân gối: 146 mm

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

Vòng bi bạc đạn uct208 asahi

Xuất xứ Japan(nhật)

+ Đường kính trục: 40 mm
+ o:19mm, g:16mm, p:83mm, q:49mm,

 s:29mm, b:83mm, k:16mm, e:102mm,
+ Chiều dài chân gối: 144 mm
+ Chiều rộng chân gối: 114 mm

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

Vòng bi bạc đạn uct207 asahi

Xuất xứ Japan(nhật)

+ Đường kính trục: 35 mm
+ o:16mm, g:13mm, p:64mm, q:37mm,

s:22mm, b:64mm, k:12mm, e:89mm,
+ Chiều dài chân gối: 129 mm
+ Chiều rộng chân gối: 102 mm

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

Vòng bi bạc đạn ucpa205 asahi

Xuất xứ Japan(nhật)

+ Đường kính trục: 25 mm
+ Khoảng cách lỗ ốc: 56 mm
+ Chiều cao tâm trục: 36.5 mm

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

Vòng bi bạc đạn ucp209 asahi

Xuất xứ Japan(nhật)

+ Đường kính trục: 45 mm
+ Khoảng cách lỗ ốc: 146 mm
+ Chiều cao tâm trục: 54 mm

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

Vòng bi bạc đạn uc206 asahi

Xuất xứ Japan(nhật)

+ Đường kính trong vòng bi (d): 27.1 mm
+ Đường kính ngoài vòng bi (D): 62 mm
+ Độ dày vòng bi (B): 38.1 mm

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

Vòng bi bạc đạn uc205 asahi

Xuất xứ Japan(nhật)

+ Đường kính trong vòng bi (d): 22.2 mm
+ Đường kính ngoài vòng bi (D): 52 mm
+ Độ dày vòng bi (B): 34.1 mm

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

Vòng bi bạc đạn uc204 asahi

Xuất xứ Japan(nhật)

+ Đường kính trong vòng bi (d): 19.1 mm
+ Đường kính ngoài vòng bi (D): 47 mm
+ Độ dày vòng bi (B): 31 mm

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

gối đỡ ucp218 asahi

Xuất xứ Japan(nhật)

+ Đường kính trục: 90 mm
+ Khoảng cách lỗ ốc: 262 mm
+ Chiều cao tâm trục: 101.6 mm

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

gối đỡ ucp314 asahi

Xuất xứ Japan(nhật)

+ Đường kính trục: 70 mm
+ Khoảng cách lỗ ốc: 280 mm
+ Chiều cao tâm trục: 95 mm

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

gối đỡ ucp310 asahi

Xuất xứ Japan(nhật)

+ Đường kính trục: 50 mm
+ Khoảng cách lỗ ốc: 212 mm
+ Chiều cao tâm trục: 75 mm

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

gối đỡ ucfl208 asahi

Xuất xứ Japan(nhật)

+ Đường kính trục: 40 mm
+ Khoảng cách lỗ ốc: 144 mm
+ Chiều dài chân gối: 175 mm
+ Chiều rộng chân gối: 100 mm

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

gối đỡ ucfl206 asahi, bạc đạn asahi ucfl206

Xuất xứ Japan(nhật)

+ Đường kính trục: 30 mm
+ Khoảng cách lỗ ốc: 117 mm
+ Chiều dài chân gối: 148 mm
+ Chiều rộng chân gối: 80 mm

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

gối đỡ ucfl205 asahi, bạc đạn asahi ucfl205

Xuất xứ Japan(nhật)

+ Đường kính trục : 25 mm
+ Khoảng cách lỗ ốc : 99 mm
+ Chiều dài chân gối : 130 mm
+ Chiều rộng chân gối : 68 mm

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

gối đỡ uct208 asahi

Xuất xứ Japan(nhật)

+ Đường kính trục: 40 mm
+ Khoảng cách lỗ ốc: 114 mm
+ Chiều cao tâm trục: 144 mm

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

gối đỡ ukp215 asahi

Xuất xứ Japan(nhật)

+ Đường kính trục: 65 mm
+ Khoảng cách lỗ ốc: 217 mm
+ Chiều cao tâm trục: 82.6 mm

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

gối đỡ ucpa204 asahi

Xuất xứ Japan(nhật)

+ Đường kính trục: 20 mm
+ Khoảng cách lỗ ốc: 52 mm
+ Chiều cao tâm trục: 30.2 mm

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

gối đỡ ucpa208 asahi

Xuất xứ Japan(nhật)

+ Đường kính trục: 40 mm
+ Khoảng cách lỗ ốc: 84 mm
+ Chiều cao tâm trục: 49.2 mm

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

gối đỡ ucpa207 asahi

Xuất xứ Japan(nhật)

+ Đường kính trục: 35 mm
+ Khoảng cách lỗ ốc: 80 mm
+ Chiều cao tâm trục: 47.6 mm

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)

gối đỡ ucpa206 asahi

Xuất xứ Japan(nhật)

+ Đường kính trục: 30 mm
+ Khoảng cách lỗ ốc: 66 mm
+ Chiều cao tâm trục: 42.9 mm

Liên hệ : 0937812788 (Mr Dũng)