VAN TIẾT LƯU KHÍ NÉN HIỆU AKS

van tiết lưu hiệu aks

Ký hiệu tên Hàng : van tiết lưu SL

Nhãn hiệu AKS

Xuất xứ china

Quy cách ống từ 4, 6, 8, 10, 12, 16mm 

quy cách ren từ M5, 9.6, 13, 17,21mm

VAN TIẾT LƯU ỐNG 10 REN 13MM - VAN TIẾT LƯU ỐNG 10 RĂNG 13MM

VAN TIẾT LƯU HAI ĐẦU ỐNG, VAN TIẾT LƯU 1 ĐẦU ỐNG