SÊN(XÍCH) STAR

Sên ( xích) đôi star 40, sên xích đôi 40 star

 

LOẠI HÀNG:Sên-xích STAR (CHINA)

Tên hàng: Sên công nghiệp 

                Sên đơn 1R & sên đôi 2R

Nhãn hiệu: STAR

Xuất xứ: CHINA

Qui cách: RS30-1R,40-1R-50-1R,60-1R

                RS30-2R.RS40-2R..RS50-2R.

                RS60-2R ..RS80-2R..RS100-2R.

                RS120-2R..RS160-2R..180-2R..

Liên hệ: 0919042088(Mr Dũng)

Sên ( xích) đôi star 40, sên xích đôi 40 star

 

LOẠI HÀNG:Sên-xích STAR (CHINA)

Tên hàng: Sên công nghiệp 

                Sên đơn 1R & sên đôi 2R

Nhãn hiệu: STAR

Xuất xứ: CHINA

Qui cách: RS30-1R,40-1R-50-1R,60-1R

                RS30-2R.RS40-2R..RS50-2R.

                RS60-2R ..RS80-2R..RS100-2R.

                RS120-2R..RS160-2R..180-2R..

Liên hệ: 0919042088(Mr Dũng)

SÊN(XÍCH) ĐƠN 120 STAR - SÊN 120 STAR

SÊN(XÍCH) ĐƠN 80 STAR - SÊN 80 STAR

SÊN(XÍCH) ĐƠN 100 STAR - SÊN 100 STAR

SÊN(XÍCH) ĐƠN 60 STAR - SÊN 60 STAR

SÊN(XÍCH) ĐƠN 50 STAR - SÊN 50 STAR

SÊN XÍCH STAR - SÊN(XÍCH) ĐƠN 40 STAR - SÊN 40 STAR

 

Sên ( xích) STAR(liên doanh-nhật)

Giá:Liên hệ

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO 

LOẠI HÀNG:Sên-xích STAR (CHINA)

Tên hàng:Sên công nghiệp 

                Sên đơn 1R & sên đôi 2R

Qui cách: RS30-1R,40-1R-50-1R,60-1R

                RS30-2R.RS40-2R..RS50-2R.

                RS60-2R ..RS80-2R..RS100-2R.
                RS120-2R..RS160-2R..180-2R..
Nhãn hiệu:STAR
Xuất xứ:CHINA