NHỰA MC NYLON

CÂY NHỰA MC NYLON PHI 150MM

LOẠI HÀNG : Nhựa MC nylon phi tròn

Màu sắc : Xanh

Qui cách : phi tròn 15mm - 400mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : Korea (Hàn quốc)

Liên Hệ: 0919042088( Mr Dũng)

Nhựa MC phi 260mm, cây nhựa mc tròn phi 260mm

Loại hàng: Nhựa MC nylon phi tròn

Màu sắc: Xanh

Qui cách: phi tròn 15mm-400mm

Chiều dài: 1000mm/cây

Xuất xứ: Korea (Hàn quốc)

Liên hê: 0910042088 - 0978648174 Mr Dũng

cây nhựa mc xanh, cây nhựa tròn mc màu xanh, nhựa mc tròn màu xanh

Loại hàng: Nhựa MC nylon phi tròn

Màu sắc: Xanh

Qui cách: phi tròn 15mm-400mm

Chiều dài: 1000mm/cây

Xuất xứ: Korea (Hàn quốc)

Liên hê: 0910042088 - 0978648174 Mr Dũng

Cây nhựa mc nylon, cây nhựa mc phi tròn đặc

Loại hàng: Nhựa MC nylon phi tròn

Màu sắc: Xanh

Qui cách: phi tròn 15mm-400mm

Chiều dài: 1000mm/cây

Xuất xứ: Korea (Hàn quốc)

Nhựa MC tròn phi 350mm, cây nhựa mc phi 350mm

LOẠI HÀNG : Nhựa MC nylon phi tròn

Màu sắc : Xanh

Qui cách : phi tròn 15mm - 400mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : Korea (Hàn quốc)

Liên hê 0910042088 - 0978648174 Mr Dũng

 

 

Nhựa MC tròn phi 120mm, cây nhựa mc phi 120mm

LOẠI HÀNG : Nhựa MC nylon phi tròn

Màu sắc : Xanh

Qui cách : phi tròn 15mm - 400mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : Korea (Hàn quốc)

Liên hê 0910042088 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa MC tròn phi 130mm, cây nhựa mc phi 130mm

LOẠI HÀNG : Nhựa MC nylon phi tròn

Màu sắc : Xanh

Qui cách : phi tròn 15mm - 400mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : Korea (Hàn quốc)

Liên hê 0910042088 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa MC tròn phi 140mm, cây nhựa mc phi 140mm

LOẠI HÀNG : Nhựa MC nylon phi tròn

Màu sắc : Xanh

Qui cách : phi tròn 15mm - 400mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : Korea (Hàn quốc)

Liên hê 0910042088 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa MC tròn phi 150mm, cây nhựa mc phi 150mm

LOẠI HÀNG : Nhựa MC nylon phi tròn

Màu sắc : Xanh

Qui cách : phi tròn 15mm - 400mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : Korea (Hàn quốc)

Liên hê 0910042088 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa MC tròn phi 160mm, cây nhựa mc phi 160mm

LOẠI HÀNG : Nhựa MC nylon phi tròn

Màu sắc : Xanh

Qui cách : phi tròn 15mm - 400mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : Korea (Hàn quốc)

Liên hê 0910042088 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa MC tròn phi 180mm, cây nhựa mc phi 180mm

LOẠI HÀNG : Nhựa MC nylon phi tròn

Màu sắc : Xanh

Qui cách : phi tròn 15mm - 400mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : Korea (Hàn quốc)

Liên hê 0910042088 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa MC tròn phi 200mm, cây nhựa mc phi 200mm

LOẠI HÀNG : Nhựa MC nylon phi tròn

Màu sắc : Xanh

Qui cách : phi tròn 15mm - 400mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : Korea (Hàn quốc)

Liên hê 0910042088 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa MC tròn phi 250mm, cây nhựa mc phi 250mm

LOẠI HÀNG : Nhựa MC nylon phi tròn

Màu sắc : Xanh

Qui cách : phi tròn 15mm - 400mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : Korea (Hàn quốc)

Liên hê 0910042088 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa MC phi 280mm

LOẠI HÀNG: Nhựa MC nylon phi tròn

Màu sắc: Xanh

Qui cách : phi tròn 15mm-400mm
Chiều dài : 1000mm/cây
Xuất xứ : Korea (Hàn quốc)
Liên hê 0910042088 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa MC phi tròn 300mm

LOẠI HÀNG: Nhựa MC nylon phi tròn

Màu sắc: Xanh

Qui cách : phi tròn 15mm-400mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : Korea (Hàn quốc)

Liên hê 0910042088 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa MC xanh tròn đặc

LOẠI HÀNG: Nhựa MC nylon phi tròn

Màu sắc: Xanh

Qui cách : phi tròn 15mm-400mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : Korea (Hàn quốc)

Liên hê 0910042088 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa MC phi 280mm

LOẠI HÀNG: Nhựa MC nylon phi tròn

Màu sắc: Xanh

Qui cách : phi tròn 15mm-400mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : Korea (Hàn quốc)

Liên hê 0910042088 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa MC phi 280mm

LOẠI HÀNG: Nhựa MC nylon phi tròn

Màu sắc: Xanh

Qui cách : phi tròn 15mm-400mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : Korea (Hàn quốc)

Liên hê 0910042088 - 0978648174 Mr Dũng

NHỰA MC NYLON TẤM ĐẶC

 

LOẠI HÀNG : Nhựa MC dạng tấm

Màu sắc : Xanh

Qui cách : Độ dày từ 5mm-50mm

Khổ tấm : 1000mm x2000mm/tấm

Xuất xứ : Korea

Liên hệ : 0919042088 – 0978648174 Mr Dũng

Nhựa MC phi 90mm

LOẠI HÀNG: Nhựa MC nylon phi tròn

Màu sắc: Xanh

Qui cách : phi tròn 15mm-400mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : Korea (Hàn quốc)

Liên hê 0910042088 - 0978648174 Mr Dũng

Nhựa MC phi 150mm

LOẠI HÀNG: Nhựa MC nylon phi tròn

Màu sắc: Xanh

Qui cách : phi tròn 15mm-400mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : Korea (Hàn quốc)

Liên hê 0910042088 - 0978648174 Mr Dũng

Chuyên nhận gia công các sản phẩm nhựa MC,PE,POM,PVC

QUI CÁCH HÀNG TỒN KHO CÓ SẴN

LOẠI HÀNG:Nhựa MC phi tròn(đặc)

Màu sắc : Xanh
Qui cách : Phi tròn từ 10mm-350mm
Chiều dài : 1000mm/cây
Xuất xứ : Korea (Hàn quốc)
LH : 0919042088 Dũng
 
 

Nhựa MC phi tròn

LOẠI HÀNG: Nhựa MC nylon phi tròn

Màu sắc: Xanh

Qui cách : phi tròn 15mm-400mm

Chiều dài : 1000mm/cây

Xuất xứ : Korea (Hàn quốc)

Liên hê 0910042088 - 0978648174 Mr Dũng

NHỰA MC NYLON TẤM

 

LOẠI HÀNG : Nhựa MC dạng tấm

Màu sắc : Xanh

Qui cách : Độ dày từ 5mm-50mm

Khổ tấm : 1000mm x2000mm/tấm

Xuất xứ : Korea

Liên hệ : 0919042088 – 0978648174 Mr Dũng