PHE GÀI LỖ

PHE GÀI TRONG INOX - PHE CỐT INOX LỖ TRONG

PHE GÀI NGOÀI - PHE GÀI CỐT TRONG