TY ĐẨY SKD61, TY ỐNG SKD61, TY ĐỤC SKD11

Chày đột thẳng skh51, chày đột thẳng skh 51

Model : SKH51

Chất liệu :  thép skh

Xuất xứ : taiwan

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng

chày đột thẳng skd61, chày đột thẳng skd 61

Model : SKD61

Chất liệu :  thép skd

Xuất xứ : taiwan

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng

chày đột thẳng skd11, chày đột thẳng skd 11

Model : SKD11

Chất liệu :  thép skd

Xuất xứ : taiwan

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng

chốt đẩy skd11, chốt đẩy skd 11

Model : SKD11

Chất liệu :  thép skd

Xuất xứ : taiwan

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng

ty đục skd11, ty đục skd 11

Model : SKD51

Chất liệu :  thép skd

Xuất xứ : taiwan

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng

pin đẩy skh51, pin đẩy skh 51

Model : SKH51

Chất liệu :  thép skh

Xuất xứ : taiwan

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng

chốt đẩy skh51, chốt đẩy skh 51

Model : SKH51

Chất liệu :  thép skh

Xuất xứ : taiwan

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng

ty đục skh51, ty đục skh 51

Model : SKH51

Chất liệu :  thép skh

Xuất xứ : taiwan

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng

ty đẩy skh51, ty đẩy skh 51

Model : SKH51

Chất liệu :  thép skh

Xuất xứ : taiwan

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng

Pin đẩy skd11, pin đẩy skd 11

Model : SKD11

Chất liệu :  thép skd

Xuất xứ : taiwan - china

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng

Pin đẩy skd61, pin đẩy skd 61

Model: SKD11

Chất liệu:  thép skd

Xuất xứ: taiwan - china

Liên hệ: 0937812788 Mr Dũng

ty đẩy skd61, ty đẩy skd 61

Model : SKD61

Chất liệu  thép skd

Xuất xứ : taiwan - china

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng

ty đẩy skd 61 phi 3*300mm, ty đẩy skd61 3*300mm

Model : SKD61

Chất liệu :  thép skd

Xuất xứ : taiwan - china

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng

ty đẩy skd61 phi 4*300mm, ty đẩy skd 61 phi 4*300mm

Model : SKD61

Chất liệu :  thép skd

Xuất xứ : taiwan - china

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng

ty đẩy skd61 phi 6*300mm, ty đẩy skd 61 phi 6*300mm

Model : SKD61

Chất liệu :  thép skd

Xuất xứ : taiwan - china

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng

ty đẩy skd61 phi 8*300mm , ty đẩy skd 61 phi 8*300mm

Model : SKD61

Chất liệu :  thép skd

Xuất xứ : taiwan - china

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng

ty đẩy skd61 phi 10*200mm, ty đẩy skd 61 phi 10*200mm

Model : SKD 61

Chất liệu :  thép skd

Xuất xứ : taiwan - china

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng

ty ống skd11, ty ống skd 11

Model : SKD 11

Chất liệu :  thép skd

Xuất xứ : taiwan - china

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng

ty ống skd61, ty nhiệt skd 61

Model : SKD61

Chất liệu :  thép skd

Xuất xứ : taiwan - china

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng

ty đẩy skd 61, ty đẩy skd 61

Model : SKD61

Chất liệu :  thép skd

Xuất xứ : taiwan - china

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng

ty đẩy skd61 phi 6*100mm, ty đẩy skd 61 phi 6*100mm

Model : SKD61

Chất liệu :  thép skd

Xuất xứ : taiwan - china

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng

ty đẩy skd11 phi 20*60mm, ty đẩy skd 11 phi 20*60mm

Model : SKD11

Chất liệu :  thép skd

Xuất xứ : taiwan - china

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng