PHÍP THỦY TINH DẠNG TẤM

tấm phíp thủy tinh 10mm, phíp thủy tinh dạng tấm 10mm

LOẠI HÀNG : Phíp thủy tinh

Qui cách:Khổ 1000mm x 2000mm (china)

                    1200mm x1200mm(Taiwan)

- Sử dựng cho công nghiệp và thực phẩm

- Kích thước tấm:3mm~50mm

- Bán cắt theo qui cách dài,ngang theo yêu cầu

Xuất xứ :Taiwan-China

Liên hệ : 0919042088-0937812788 Mr Dũng

phíp thủy tinh cách điện

LOẠI HÀNG : Phíp thủy tinh

Qui cách:Khổ 1000mm x 2000mm (china)

                    1200mm x1200mm(Taiwan)

- Sử dựng cho công nghiệp và thực phẩm

- Kích thước tấm:3mm~50mm

- Bán cắt theo qui cách dài,ngang theo yêu cầu

Xuất xứ :Taiwan-China

Liên hệ : 0919042088-0978648174 Mr Dũng

Phíp thủy tinh dạng tấm

 

LOẠI HÀNG : Phíp thủy tinh

Qui cách:Khổ 1000mm x 2000mm (china)

                    1200mm x1200mm(Taiwan)

- Sử dựng cho công nghiệp và thực phẩm

- Kích thước tấm:3mm~50mm

- Bán cắt theo qui cách dài,ngang theo yêu cầu

Xuất xứ :Taiwan-China

Liên hệ : 0919042088-0978648174 Mr Dũng

phíp thủy tinh, tấm phíp thủy tinh

 

LOẠI HÀNG : Phíp thủy tinh

Qui cách:Khổ 1000mm x 2000mm (china)

                    1200mm x1200mm(Taiwan)

- Sử dựng cho công nghiệp và thực phẩm

- Kích thước tấm:3mm~50mm

- Bán cắt theo qui cách dài,ngang theo yêu cầu

Xuất xứ :Taiwan-China

Liên hệ : 0919042088-0978648174 Mr Dũng