KIM ĐỤC LỖ SKH51

Chày đột thẳng skh51, chày đột thẳng skh 51

Model : SKH51

Chất liệu :  thép skh

Xuất xứ : taiwan

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng

pin đẩy skh51, pin đẩy skh 51

Model : SKH51

Chất liệu :  thép skh

Xuất xứ : taiwan

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng

chốt đẩy skh51, chốt đẩy skh 51

Model : SKH51

Chất liệu :  thép skh

Xuất xứ : taiwan

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng

ty đục skh51, ty đục skh 51

Model : SKH51

Chất liệu :  thép skh

Xuất xứ : taiwan

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng

ty đẩy skh51, ty đẩy skh 51

Model : SKH51

Chất liệu :  thép skh

Xuất xứ : taiwan

Liên hệ : 0937812788 Mr Dũng