DÂY CUROA HIỆU BANDO

dây curoa bando 8v1120

dây curoa 3v, dây curoa 5v, dây curoa 8v

Xuất xứ : Nhật bản (japan)

Dây curoa đặc chủng 3V, 5V, 8V.

Liên hệ  0919042088 - 0978648174 (Mr Dũng)

dây curoa xpa-xpb-xpc, dây curoa xpz-3v-5v

Xuất xứ : Nhật Bản (japan)

Dây curoa công nghiệp khá đa dạng, từ bản A B C D E M FM.

Dây curoa đặc chủng SPA SPB SPC, 3V, 5V, 8V.

Dây đai răng, dây curoa răng XPA XPB XPC, 3VX

Liên hệ  0919042088 - 0978648174 (Mr Dũng)

Dây curoa b100 hiệu bando, dây curoa bando b100 chính hãng

Xuất xứ : Nhật Bản (japan)

Dây curoa công nghiệp khá đa dạng, từ bản A B C D E M FM.

Dây curoa đặc chủng SPA SPB SPC, 3V, 5V, 8V.

Dây đai răng, dây curoa răng XPA XPB XPC, 3VX

Liên hệ  0919042088 - 0978648174 (Mr Dũng)

dây curoa bando, dây đai bando

Xuất xứ : Nhật Bản (japan)

Dây curoa công nghiệp khá đa dạng, từ bản A B C D E M FM.

Dây curoa đặc chủng SPA SPB SPC, 3V, 5V, 8V.

Dây đai răng, dây curoa răng XPA XPB XPC, 3VX

Liên hệ  0919042088 - 0978648174 (Mr Dũng)