PHÍP CAM DẠNG TẤM

phíp nhựa Bakelite tấm giá sỉ

 

LOẠI HÀNG : Phíp cam

Qui cách:Khổ 1000mm x 2000mm (china)

                    1200mm x1200mm(Taiwan)

- Sử dựng cho công nghiệp và thực phẩm

- Kích thước tấm : 3mm~50mm

- Bán cắt theo qui cách dài, ngang theo yêu cầu

Xuất xứ :Taiwan-China

Liên Hệ : 0919042088 ( Mr Dũng)

Tấm nhựa phíp cam, tấm phip nhựa bakelite

LOẠI HÀNG : Phíp cam

Qui cách:Khổ 1000mm x 2000mm (china)

                    1200mm x1200mm(Taiwan)

- Sử dựng cho công nghiệp và thực phẩm

- Kích thước tấm : 3mm~50mm

- Bán cắt theo qui cách dài, ngang theo yêu cầu

Xuất xứ :Taiwan-China

Liên Hệ : 0919042088 ( Mr Dũng)

phíp tấm cam, phíp cam (bakelite)

 

LOẠI HÀNG : Phíp cam

Qui cách : Khổ 1000mm x 2000mm (china)

                      1200mm x1200mm(Taiwan)

- Sử dựng cho công nghiệp và thực phẩm

- Kích thước tấm : 3mm~50mm

- Bán cắt theo qui cách dài, ngang theo yêu cầu

Xuất xứ :Taiwan-China

Liên Hệ : 0919042088 ( Mr Dũng)

phíp cam, tấm nhựa phíp cam, phip bakelite

 

LOẠI HÀNG : Phíp cam

Qui cách:Khổ 1000mm x 2000mm (china)

                    1200mm x1200mm(Taiwan)

- Sử dựng cho công nghiệp và thực phẩm

- Kích thước tấm : 3mm~50mm

- Bán cắt theo qui cách dài, ngang theo yêu cầu

Xuất xứ :Taiwan-China

Liên Hệ : 0919042088 ( Mr Dũng)