DỤNG CỤ CẦM TAY GOODMAN

MỎ LẾT RĂNG GOOD MAN - MỎ LẾCH RĂNG GOOD MAN

MỎ LẾT HIỆU GOODMAN - MỎ LẾCH GOODMAN

KÌM CHẾT GOODMAN - KIỀM CHẾT GOOD MAN

TUA VÍT BAKE CÁN MỀM HIỆU GOODMAN

TUA VÍT DẸP GOODMAN - TUA VÍT NHÃN HIỆU GOODMAN

TUA VÍT BAKE 4 CẠNH GOODMAN - TUA VÍT BAKE HIỆU GOODMAN

KÌM MỎ NHỌN GOODMAN - KÌM NHỌN GOODMAN

KÌM CẮT GOODMAN - KÌM CẮT NHÃN HIỆU GOOD MAN

Quy cách hàng tồn kho có sẵn

Kìm bằng 5",6",7",8"

Nhãn hiệu good man

Màu sắt: cán đỏ

Liên hệ:0978648174 Mr Dũng